Inflammatoriska leversjukdomar hos barn

Inflammation betyder att kroppens immunförsvar reagerar mot något som det uppfattar som sjukdomsalstrande. Reaktionen leder till att vävnadsskada uppstår.

Bakgrund

De vanligaste orsakerna till inflammation är fientliga, främmande organismer, som bakterier, parasiter och virus. Ibland kan dock immunförsvaret vilseledas av en kombination av olika faktorer och inflammation uppstår utan främmande orsaker.

Detta kan drabba olika organ och kroniska sjukdomar såsom barndiabetes, ledgångsreumatism, psoriasis tillhör denna grupp. Om laboratorieproverna och den mikroskopiska vävnadsbilden uppfyller vissa kriterier, kallar man dessa tillstånd för autoimmuna sjukdomar. Laboratoriesvar som talar för autoimmun orsak är oftast mer mottagliga för behandling än samma kliniska bild utan autoimmunitet.

Följande leversjukdomar betraktas som inflammatoriska:

Autoimmun hepatit

Inflammationen sitter bland leverceller och leder utan behandling till skrumplever. Den drabbar oftast tonårsflickor. Symtomen kommer smygande: utebliven mens, dålig aptit, viktnedgång, trötthet. Ibland uppkommer synliga symtom: lätt gulsot, enstaka röda utslag på överkroppen. Utan behandling är sjukdomen mycket farlig men dessbättre finns bra behandling. Behandlingen måste pågå länge, kanske genom hela livet.

Skleroserande kolangit

Vissa barn/ungdomar får inflammation i sina små gallgångar. Denna sjukdom drabbar tonåringar pojkar lite oftare än flickor. Den ofta är kopplad till tjocktarmsinflammation (ulcerös kolit eller Crohns sjukdom). Skleroserande kolangit kan vara autoimmun eller icke-autoimmun

Övergångsformer

Sjukdomarna kan ibland övergå från den ena formen till den andra eller kan starta som övergångsformer. Dessa kallas på engelska för overlap-syndrome och kan vara svårare att hantera

Fettlever

Vår tids snabbast ökande leverproblem är inlagring av fett i levercellerna. De drabbade är oftast överviktiga personer. Många av dessa individer utveckla en inflammation omkring sina leverceller.

Behandling

Samtliga ovan beskrivna autoimmuna tillstånd skall behandlas med immunhämmande mediciner. Det finns olika preparat, kombinationsbehandling används ofta för att minska doserna och därigenom biverkningar. Skleroserande kolangit kan vara svårare att behandla. Gallstimulerande medel, som ursodeoxykolsyra kan hjälpa. Fettlever behandlas med viktminskning, men läkemedel kan också övervägas.

Prognos

Utan behandling är samtliga former av leverinflammation farliga. Sjukdomarnas prognos avgörs av behandlingssvaret.