Hepatit C hos barn

Bakgrund

Hepatit C är en kronisk virussjukdom som drabbar levern. Smittan överförs vid blod-till-blod kontakt. Barn kan smittas under graviditet eller i samband med förlossningen om modern har hepatit C. Det finns inget vaccin mot hepatit C.

Symtom

Nästan alla barn med hepatit C är symptomfria. Däremot förekommer måttligt förhöjda levervärden vid blodprovstagning, som tecken på retning i levern.

Diagnos

Ställs med blodprov. Barn till mödrar med känd hepatit C provtas vid ca 1 ½ års ålder.

Behandling

Mycket effektiv virusmedicin finns idag tillgänglig för vuxna och torde inom ett par år vara tillgänglig även för barn och ungdomar.

Prognos

Majoriteten av hepatit C infekterade barn förblir kroniska, dvs de kan inte göra sig av med viruset. Risken för allvarlig leverskada är låg i barndomen, men verkar öka när man varit infekterad 15-20 år.

Forskning

Vi undersöker hur det kommer sig att viruset i enstaka fall överförs från mor till barn. Nya läkemedel mot hepatit C har nyligen introducerats för vuxna. Vi planerar att delta i studier för att pröva dessa på barn och ungdomar.