Barn med kronisk hepatit B

Bakgrund

Barn med kronisk hepatit B är huvudsakligen smittade under graviditeten eller i samband med förlossningen, vilket medför att immunförsvaret under lång tid har svårt att göra sig av med infektionen. Hepatit B kan överföras vid blod-till-blodkontakt samt vid sexuell kontakt med andra individer.En viss smittrisk har beskrivits mellan småbarn i barnomsorg.

Barn med hepatit B kan vistas på daghem, men då behöver personal samt samtliga barn i den aktuella gruppen först vaccineras mot hepatit B. Vaccinet är mycket effektivt och säkert. Generell hepatit B vaccination till spädbarn infördes 2013 bl.a. inom Stockholms läns landsting.

Symtom

Nästan alla dessa barn är symtomfria. Däremot förekommer måttligt förhöjda levervärden vid blodprovstagning, som tecken på retning i levern.

Diagnos

Ställs med blodprov.

Behandling

För en liten andel barn med kronisk hepatit där leverretningen kvarstår under mer än ett år kan behandling med virusmedicin bli aktuell. Ofta tas då först ett vävnadsprov från levern (leverbiopsi), under sövning.

Prognos

Utveckling av allvarlig leverskada är ovanlig hos barn och ungdomar. Hos de individer som smittats tidigt i livet ökar denna risk i vuxen ålder.

Forskning

Vi bedriver forskning kring hepatit B i samband med vissa andra sjukdomar, såsom latent tuberkulos och cystisk fibros.