Gallstassjukdom hos spädbarn

Bakgrund

Gallstassjukdom är det vanligaste allvarliga levertillståndet hos spädbarn. Tillståndet kan bl.a. bero på en rad olika sjukdomar såsom infektioner, ämnesomsättningsrubbningar och andra genetiska sjukdomar. Trots intensiv forskning och utveckling inom området hittar vi idag orsaken till gallstas hos spädbarn endast hos 2/3 av patienterna. Vi utreder och behandlar barn från hela landet för dessa och andra leversjukdomar.

Symtom

Det viktigaste tecknet är gulhet ("gulsot") i huden eller ögonvitorna som kan börja direkt efter födseln eller under första levnadsmånaderna samt i vissa fall avfärgad (dvs vit eller beige) avföring.

Diagnos

Barn som är gula i huden eller i ögonvitorna vid 4 veckors ålder ska alltid provtas avseende eventuell gallstassjukdom, antingen på den lokala barnläkarmottagningen eller på barnklinik på sjukhus.

Om gulhetsvärdet i blodet (bilirubin) huvudsakligen är av den vattenlösliga sort (konjugerat bilirubin) som finns vid gallstas skall fortsatt utredning ske inom 1 vecka hos barnläkare som är specialist på leversjukdomar. De undersökningar som kan bli aktuella är bl.a. ultraljuds av buken, ytterligare blodprover samt i vissa fall vävmadsprov från levern.

Behandling

Så gott som alla med gallstas behöver få extra tillskott av fettlösliga vitaminer, samt i många fall andra läkemedel och näringstillskott. Operation av gallvägarna blir aktuellt om utredningen visar att det handlar om s.k. gallvägsatresi.

Prognos

Denna varierar påtagligt. I många fall går gallstasen över, men barnet behöver följas upp under längre tid, i vissa fall under hela uppväxten. Det förekommer att lever blir så sjuk att man behöver utföra levertransplantation, vilket med framgång kan göras även hos spädbarn.

Forskning

Vi bedriver forskning rörande orsakerna till gallvägsatresi samt andra gallstassjukdomar.