Akut leversvikt hos barn

Bakgrund

Leversvikt innebär att levern är så allvarligt sjuk att den inte kan upprätthålla sina avgörande funktioner, såsom tillverkning av äggviteämnen. Tillståndet är livshotande och kräver snabb handläggning på ett center där det finns möjlighet till levertransplantation med kort varsel.

Symtom

Dessa kan variera, allt ifrån endast milda symptom såsom trötthet till medvetslöshet och påverkan på flera andra viktiga organ i kroppen.

Diagnos

Ställs huvudsakligen med blodprover, men ultraljudsundersökning utförs ofta.

Behandling

Denna går dels ut på att stödja den kvarvarande leverfunktionen samt i vissa fall behandla själva orsaken till leversvikt. I minst hälften av fallen hittas dock ingen klar orsak. Om patienten tydligt försämras måste man överväga en snabb levertransplantation.

Prognos

Med möjligheterna till levertransplantation av de sjukaste patienterna har prognosen successivt förbättrats och idag räddas majoriteten av dessa patienter.