Hematologimottagningen och dagvården R51-53 Huddinge

1177 Vårdguiden e-tjänster

Av-/omboka tid

Förnya recept

Journalservice

fler e-tjänster

Ring oss

08-585 876 51

Telefontider idag

07:30 - 14:00

mer information

Fler telefontider:

  • Måndag - Torsdag 07:30 - 14:00
  • Fredag 07:30 - 11:00

Besök oss

Hälsovägen, Huddinge, R51-R53, Rehabgatan plan 5, STOCKHOLM

Hitta hit

Välkommen till hematologimottagningen och dagvården R51-53 i Huddinge. Hos oss utreds och behandlas du som patient med blodsjukdomar eller förändringar i blodbilden. Första kontakten sker via remiss från annan vårdinrättning.

 

Hematologiskt Centrum blir Patientområde Hematologi!

På Karolinska Universitetssjukhuset införs nu ett nytt sätt att organisera vården vilket innebär att vården kommer att planeras och utformas utifrån patienternas behov. För att utredning och behandlingsbeslut skall bli bra har vi samlat specialistläkare och sköterskor inom varje diagnos (och sådana diagnoser som liknar varandra) till en geografisk plats. För oss blev det fyra så kallade "patientflöden" (Benmärgssvikt och Leukemi, Myelom, Lymfom och Koagulation) som koncentreras till någon eller några av de sjukhus som vi finns på.

För dig som patient betyder det att du kommer att utredas och träffa din fasta läkare det vill spatientansvarige läkare (PAL) på någon av våra avdelningar eller mottagningar i Solna, Huddinge eller Danderyd. Var din behandling sedan kommer ske bestäms i samråd med din läkare.

Vi kommer införa detta stegvis under kommande året. Det sker genom att nya patienter får komma till det sjukhus där det patientflöde man tillhör sköts. En del av er som redan idag är våra patienter kommer alltså att få träffa er läkare och kontaktsjuksköterska på en annan mottagning än tidigare. Var därför observant på din kallelse inför kommande läkarbesök.

Du kommer få mer information vid kommande besök hos oss. Om du har frågor kontakta din kontaktsköterska i första hand eller någon av våra mottagningar.

 

 

På mottagningen R51 har vi telefontid. Under telefontiden kommer du i kontakt med en sjuksköterska som bland annat ger dig dina provsvar, förmedlar kontakt med din ansvarige läkare vid behov, samt bokar eller ombokar dina besökstider.

Här får du också träffa din patientansvarige läkare. Efter läkarbesöket träffar du alltid en sjuksköterska eller undersköterska som bland annat ser till att du får med dig provtagningsremisser, hjälper till med eventuell ny besökstid, ger råd och svarar på frågor.

På mottagningen utförs även benmärgsprovstagning dagligen.

På dagvården R53, behandlas ett stort antal patienter som bland annat får blod- och trombocyttransfusioner, cellhämmande medel, till exempel cytostatika eller gammaglobuliner. De patienter som har central venkateter går på dagvården för provtagning och hjälp med skötsel av sin kateter.

Personalen har ett samarbete med hemsjukvården och ger tillsammans med kuratorer stöd till dig som patient och dina anhöriga.

Cancerrådgivning - Vårdguiden

För dig som vill läsa mer - Vårdguiden

Blodcancerförbundet

Praktisk information

Nedan finns praktisk information om ditt besök på avdelningen/mottagningen. Besök sidan Din vård på Karolinska för information: service på sjukhuset, dina rättigheter som patient och din journal med mera.

Inför besöket

Vänligen gå via kassan inför ditt besök, även om du har frikort.

Har du eller anhöriga frågor inför ditt besök har du möjlighet att få kontakt med mottagningens kontaksjuksköterskor vilkas funktion är

  • Tillgängliga på telefon för dig och dina anhöriga måndag till fredag
  • Effektivisera utredningens gång.
  • Öka omvårdnadskvaliteten.
  • Öka din kunskap och trygghet.

Kontaktsjuksköterska för myeloida sjukdomar: 08-585 83 562
Kontaktsjuksköterska för lymfoida sjukdomar:  08-585 87 698
Kontaktsjuksköterska för plasmacellsjukdomar: 08-585 87 464
Sjuksköterska för allogen transplantation: 08-585 875 99

Hitta till oss

Det finns två ingångar till sjukhuset. Om du kommer från entrén vid R2 huset,  ta hiss upp till plan 5. Gå rakt fram i korridoren.
Om du kommer via  huvudentrén går du rakt fram så långt det går, passera restaurang samt apotek. Ta till höger på rehabgatan till hisshall. Ta nästa till höger.

Under besöket

Tänk på att starka dofter och parfym kan orsaka svåra besvär hos både patienter och personal.

Efter besöket

Har du några funderingar över vården eller annat kring din sjukdom, tveka inte att ringa oss under våra telefontider (se kontaktuppgifter högst upp på sidan).