Vårdavdelning gastro A24b Solna

1177 Vårdguiden e-tjänster

Journalservice

Ring oss

08-517 722 62

Besök oss

Karolinska vägen Solna, A2:04, SOLNA

Hitta hit

A24b är en mixad medicin- och kirurgavdelning med inriktning mot inflammatorisk tarmsjukdom, akut nedre mag- och tarmkirurgi, samt endokrinologiska sjukdomar. 

På avdelningen vårdas du som är i behov av inneliggande vård för din inflammatoriska tarmsjukdom, har blödning i mag/tarmkanalen, har leversjukdom eller andra akuta bukbesvär som kan komma att opereras. Medelvårdtiden är cirka sex dagar.

Vi arbetar hela tiden för att driva vården framåt och för att utvecklas. På kliniken Gastrocentrum har vi som ambition att år 2018 vara främst inom området IBD, inflammatorisk tarmsjukdom. Ambitionen är att så få patienter som möjligt med IBD ska behöva inneliggande vård. När situationen ändock kräver inneliggande vård så träffar du som patient ett team bestående av sjuksköterska, undersköterska, specialistläkare och underläkare. Vid behov utökas detta team av kurator, dietist, sjukgymnast, farmaceut och/eller arbetsterapeut.

Vi arbetar på enheten efter PAS-system, planeringsansvarig sjuksköterska. För dig som patient innebär detta att en eller två sjuksköterskor har särskilt ansvar för planeringen av din omvårdnad.

Praktisk information

Nedan finns praktisk information om ditt besök på avdelningen/mottagningen. Besök sidan Din vård på Karolinska för information: service på sjukhuset, dina rättigheter som patient och din journal med mera.

Inför besöket

Hitta till oss

Genom huvudentrén fortsätt rakt fram. Håll sedan höger genom glaspassage till hisshall D1. Tag hissen upp till plan fyra, A24b ligger på vänster sida. Det går även att gå in till hiss D1 från parkentré D1 på baksidan av huvudbyggnaden. Där finns även begränsat med besöksparkering, annars finns parkeringsgarage vid Astrid Lindgren, Thoraxhuset eller framför busshållplatsen.

Våra besökstider för närstående är klockan 13-19 alla dagar. Vid besök utanför dessa tider hänvisar vi till vårt dagrum eller övriga gemensamhetslokaler på sjukhuset. Då vi har delade vårdsalar ber vi om att besökstiderna respekteras med hänsyn till medpatienter. På enheten har vi blandade salar för män och kvinnor.
Blommor, både i kruka och bukett, är förbjudet att ta med sig på grund av risk för allergi och jordbakterier.

Under besöket

Vi har ett patientkök på avdelningen där olika kosttyper serveras, frukost och lunch hämtas av patienten själv från patientköket om denne har möjlighet. Middag hjälper personalen till med. Mellanmål serveras mellan huvudmålen. Lunch/middag beställs ett dygn i förväg och som patient får man välja från en meny med olika rätter. I dagrummet finns en micro samt ett kylskåp att förvara privat patientmat i.

På A24b arbetar alla i personalen efter basala hygienrutiner, vilket innebär minimera spridning av mikroorganismer. Exempel på detta är att i arbete nära patienten används alltid plastförkläde samt handsprit användes mellan varje patientkontakt.

Som patient eller anhörig rekommenderas att alltid tvätta händerna med tvål och sedan använda handsprit efter besök i hygienutrymmen.

Gratis Wi-Fi finns på hela Karolinska. I dagrummet finns en gemensam TV, man kan även hyra en egen TV vid sängplatsen mot avgift. Mobiltelefon är tillåtet på avdelningen.

Efter besöket

Har du frågor gällande din medicinska behandling eller behöver komma i kontakt med läkare avseende den vård som du fått hos oss?

För gastromedicinpatienter: Kontakta Gastromottagningen på telefon 08-517 74060
För kirurgiska patienter: Kontakta kirurgmottagningen på telefon 08-517 75255 så blir du uppringd.