Kirurgisk vårdvdelning K44 Huddinge

1177 Vårdguiden e-tjänster

Av-/omboka tid

Beställa tid

Journalservice

Ring oss

08-585 877 29

Besök oss

Karolinska Universitetssjukhuset, Kirurggatan K44, plan 4

K44 - IMA (intermediärvårdsavdelning) är en avdelning för kirurgisk omvårdnad med avancerad postoperativ övervakning.

Vårt uppdrag är att vårda och övervaka patienter de första dygnen efter högspecialiserad kirurgi, att patienterna har god smärtlindring för möjlighet till tidig mobilisering med samtidigt övervakning av cirkulation och respiration.

Praktisk information

Nedan finns praktisk information om ditt besök på avdelningen/mottagningen. Besök sidan Din vård på Karolinska för information: service på sjukhuset, dina rättigheter som patient och din journal med mera.

Inför besöket

Om du har möjlighet så utse gärna en anhörig som kontaktperson till oss, du underlättar då att ge information.

På enheten får du endast ett mindre skåp för dina tillhörigheter, tar du med dig en större väska kommer du inte kunna låsa in den.

Ett par stadiga inneskor är bra att ta med till avdelningen, så du kan ta promenader.

Mobiltelefon får användas på avdelningen. Laptops, smarta mobiltelefoner och läsplattor kan användas av patienter och anhöriga. För allas trevnad så önskar vi att det inte förekommer samtal efter klockan 21.00.

Under besöket

Efter operationen hämtas du in till oss på förmiddagen, du får då gå upp - byta säng och vi väger dig.

Under första dygnet följs kontroller en gång i timmen för att sedan glesas ut.

En sjuksköterska är ansvarig för omvårdnaden av 1-2 patienter, jobbar i team med annan sjuksköterska och undersköterska. Vi strävar efter att tillvarata patientens egna resurser i omvårdnaden och hjälper till där det finns behov.

Det finns ett dagrum med TV.

För närstående

Kan kontakta sjuksköterska på telefonnummer: 08-58 58 54 86

Anhöriga är hjärtligt välkomna men helst inte mer en två åt gången inne på sal.

Besökstider är fria, förutom under patientvilan, som är mellan klockan 12.00 och 13.00 varje dag. Hänsyn måste givetvis visas till medpatienter. Flera patienter vårdas i samma rum.

Efter besöket

Efter vårdtiden hos oss flyttas du vidare för vård på annan vårdavdelning.