Kirurgisk vårdavdelning E14 Solna

1177 Vårdguiden e-tjänster

Journalservice

Ring oss

08-517 737 21

Besök oss

Karolinska vägen 22, Solna, E1:04, STOCKHOLM

tider

Besökstider för anhöriga

  • Måndag - Söndag 13:00 - 19:00

Vårdavdelning E14 är en avdelning med inriktning mot akut- och traumakirurgi. 

Som patient hos oss kommer du huvudsakligen från akuten och intensivvårdsavdelning. Den akutkirurgiska vården riktar in sig på åtgärder för dig som drabbats av akuta buktillstånd exempelvis; tarmvred, bukabscesser eller blindtarmsinflammation. Traumainriktning innebär vård av för dig som blivit utsatta för högenergiskt våld, exempelvis bil-, båt-, tåg- eller fallolyckor. Vårdbehovet varierar beroende på skadepanorama.

Vi som arbetar på E14 är ett team av läkare, sjuksköterskor, undersköterskor och sjukgymnast. Vi har även vid behov tillgång till kurator, arbetsterapeut, stomisjuksköterska, dietist och farmaceut.

På avdelningen pågår ständig vårdutveckling genom bland annat förbättringsprojekt. Dessa genomförs med stöd av Gastrocentrums – Omvårdnadsakademi.  Vi ser utbildning och kompetensutveckling som en naturlig del för alla våra medarbetare.

Praktisk information

Nedan finns praktisk information om ditt besök på avdelningen/mottagningen. Besök sidan Din vård på Karolinska för information: service på sjukhuset, dina rättigheter som patient och din journal med mera.

Inför besöket

Hitta till oss

Genom huvudentrén fortsätt rakt fram. Håll sedan vänster genom glaspassage till hisshall E1. Tag hissen upp till plan fyra, E14 ligger på vänster sida. Det går även att gå in till hiss E1 från parkentré E1 på baksidan av huvudbyggnaden. Där finns även begränsat med besöksparkering, annars finns parkeringsgarage vid Astrid Lindgren, Thoraxhuset eller framför busshållplatsen.

Våra besökstider för närstående är klockan 13-19 alla dagar. Vid besök utanför dessa tider hänvisar vi till vårt dagrum eller övriga gemensamhetslokaler på sjukhuset. Då vi har delade vårdsalar ber vi om att besökstiderna respekteras med hänsyn till medpatienter. På enheten har vi blandade salar för män och kvinnor.
Blommor, både i kruka och bukett, är förbjudet att ta med sig på grund av risk för allergi och jordbakterier.

Under besöket

Vi har ett patientkök på avdelningen där olika kosttyper serveras, frukost, lunch och middag. Mellanmål serveras mellan huvudmålen. I dagrummet finns en micro samt ett kylskåp att förvara privat patientmat i.

På E14 arbetar alla i personalen efter basala hygienrutiner, vilket innebär minimera spridning av mikroorganismer. Exempel på detta är att i arbete nära patienten används alltid plastförkläde samt handsprit användes mellan varje patientkontakt.
Som patient eller anhörig rekommenderas att alltid tvätta händerna med tvål och sedan använda handsprit efter besök i hygienutrymmen.


Gratis Wi-Fi finns på hela Karolinska. I dagrummet finns en gemensam TV, man kan även hyra en egen TV vid sängplatsen mot avgift. Mobiltelefon är tillåt

Efter besöket

Patienter med behov av rehabilitering remitteras till de rehabiliteringsenheter som Karolinska universitetssjukhuset har samarbetsavtal med, exempelvis Stockholms sjukhem och Furuhöjden.

Många av våra patienter följs upp efter utskrivningen. Detta sker via Kirurgmottagningen på Karolinska. Telefon nummer till mottagningen är 08-517 752 55.