Kirurgisk avdelning A24a Solna

1177 Vårdguiden e-tjänster

Journalservice

Ring oss

08-517 763 51

Besök oss

Karolinska vägen 22, Solna, A2:04, STOCKHOLM

tider

Besökstider för anhöriga

  • Måndag - Söndag 13:00 - 19:00

Diagnoser:

Tumör i nedre mag-tarmkanal, Peritoneal karcinos, Inflammatorisk tarmsjukdom (IBD)

A24a är en kirurgavdelning med inriktning mot nedre mag- och tarmkirurgi. Här vårdas du som genomgår stor bukkirurgi och där medelvårdtiden är cirka tio dagar. 

Vi arbetar hela tiden för att driva vården framåt och för att utvecklas. För cirka 1,5 år sedan startade vi upp en ny behandlingsmetod som endast utförts på ett annat ställe i Sverige tidigare, så kallad HIPEC-behandling, som är en kirurgisk behandling av en sällsynt cancersjukdom, peritoneal karcinos.

Vi har även det senaste året arbetat mycket kring bemanningen, där fokus har varit på att man ska ha rätt person på rätt plats och där all personal, oavsett yrke, ska fokusera på sina specifika arbetsuppgifter. Detta innebär att vi arbetar i team om en sjuksköterska och en undersköterska som tillsammans har hand om fyra patienter. Utöver detta kompletteras teamet av läkare, sjukgymnast, arbetsterapeut, dietist, kurator och farmaceut.

Vi har även måltidsansvarig som har ansvar för måltiden kring patienten.

Praktisk information

Nedan finns praktisk information om ditt besök på avdelningen/mottagningen. Besök sidan Din vård på Karolinska för information: service på sjukhuset, dina rättigheter som patient och din journal med mera.

Inför besöket

Genom huvudentrén fortsätt rakt fram. Håll sedan vänster genom glaspassage till hisshall E1. Tag hissen upp till plan fyra, A24a ligger på höger sida. Det går även att gå in till hiss E1 från parkentré E1 på baksidan av huvudbyggnaden. Där finns även begränsat med besöksparkering, annars finns parkeringsgarage vid Astrid Lindgren, Thoraxhuset eller framför busshållplatsen.

Våra besökstider för närstående är klockan 13-19 alla dagar. Vid besök utanför dessa tider hänvisar vi till vårt dagrum eller övriga gemensamhetslokaler på sjukhuset. Då vi har delade vårdsalar ber vi om att besökstiderna respekteras med hänsyn till medpatienter. På enheten har vi blandade salar för män och kvinnor.
Blommor, både i kruka och bukett, är förbjudet att ta med sig på grund av risk för allergi och jordbakterier.

Under besöket

Vi har ett patientkök på avdelningen där olika kosttyper serveras, frukost och lunch hämtas av patienten själv från patientköket om denne har möjlighet. Middag hjälper personalen till med. Mellanmål serveras mellan huvudmålen. Lunch/middag beställs ett dygn i förväg och som patient får man välja från en meny med olika rätter. I dagrummet finns en micro samt ett kylskåp att förvara privat patientmat i.

På A24a arbetar alla i personalen efter basala hygienrutiner, vilket innebär minimera spridning av mikroorganismer. Exempel på detta är att i arbete nära patienten används alltid plastförkläde samt handsprit användes mellan varje patientkontakt.

Som patient eller anhörig rekommenderas att alltid tvätta händerna med tvål och sedan använda handsprit efter besök i hygienutrymmen.

Gratis Wi-Fi finns på hela Karolinska. I dagrummet finns en gemensam TV, man kan även hyra en egen TV vid sängplatsen mot avgift. Mobiltelefon är tillåtet.

Efter besöket

Har du frågor gällande din medicinska behandling eller behöver komma i kontakt med läkare avseende den vård som du fått hos oss?
Kontakta kirurgmottagningen på telefon 08-517 752 55 så blir du uppringd.