Gastrolaboratoriet K51 Gastrocentrum Huddinge

1177 Vårdguiden e-tjänster

Kontakta mig

Journalservice

Ring oss

08-585 823 56

Besök oss

Karolinska universitetssjukhuset Huddinge, Kirurggatan K53, plan 5

Ett kliniskt fysiologiskt laboratorium för funktionsundersökningar av mag- tarmkanalen.

På gastrolabratoriet görs undersökningar av matstrupens funktion med högupplöst manometri, kombinerad pH- och impedansmätning som kompletterar röntgen och gastroskopi i utredningen av patienter med sväljningssvårigheter liksom de med refluxbesvär.

Magsäckens funktion kan undersökas med mättnadsdricktest för bestämning av ackommodation till måltid, elektrogastrografi för mätning av magsäckens elektriska aktivitet, urea-utandningstest för diagnostik av Helicobacter pylori och SmartPill för undersökning av magsäckens tömningshastighet. Dessa undersökningar är viktiga för diagnostiken vid dyspeptiska besvär (magont, måltidsrelaterade besvär och tidig mättnadskänsla).

Tunntarmens motoriska funktion mäts med 24-timmars ambulatorisk tunntarmsmanometri, då funktionen i såväl fasta som efter standardiserade provmåltider undersöks och SmartPill som mäter pH och passagetid genom tunntarmen.

Diagnostisk endoskopisk undersökning av tunntarmen, kapselenteroskopi genomförs på gastrolaboratoriet.

Tjocktarmens motoriska funktion undersöks med röntgentäta markörer eller med SmartPill och dessa metoder används för att särskilja olika orsaker till förstoppning.

Slutligen görs funktionsundersökningar av ändtarm och analsfinkter med så kallad anorektal manometri varvid sfinkterfunktion, rektal känslighet och olika nervreflexer av betydelse för ändtarmens funktion undersöks.

Gastrolaboratoriet har utrustning för röntgengenomlysning, vilket används bland annat vid inläggning och byte av sonder till olika delar av mag- tarmkanalen för tillförsel av näring eller mediciner. Bland annat sker insättning och byte av sonder för den framgångsrika behandlingen av Parkinsons sjukdom med Duodopa vid gastrolaboratoriet.

Totalt görs ungefär 1000 diagnostiska undersökningar per år vid gastrolaboratoriet, som bemannas av två heltids specialutbildade sjuksköterskor och tre läkare som bedömer och besvarar undersökningar.

Gastrolaboratoriet är det mest kompletta laboratoriet för fysiologisk undersökning av mag- tarmkanalen i Norden

Praktisk information

Nedan finns praktisk information om ditt besök på avdelningen/mottagningen. Besök sidan Din vård på Karolinska för information: service på sjukhuset, dina rättigheter som patient och din journal med mera.

Inför besöket

Det är väldigt viktigt att du förbereder dig på rätt sätt inför undersökningen, se din kallelse. Om du tex inte har fastat eller slutat med viss medicinering i tid är det inte meningsfullt eller möjligt att genomföra undersökningen.

Ring om du känner dig osäker på vad som gäller inför din undersökning. Det är sjuksköterskor som genomför undersökningarna, inga läkarbesök sker på Gastrolaboratoriet.

Under besöket

Alla undersökningar görs i samverkan mellan dig och sjuksköterskan.

Efter besöket

Svar skickas till inremitterande läkare, vänligen kontakta den läkaren för svar på din undersökning.