Vårdavdelning K74 Gastrocentrum Huddinge

1177 Vårdguiden e-tjänster

Kontakta mig

Journalservice

Ring oss

08-585 802 74

Besök oss

Karolinska universitetssjukhuset Huddinge, Kirurggatan K74, plan 7

Hitta hit

K74 är en medicin- kirurgisk avdelning för patienter med akuta mag- tarmproblem. Patienterna kommer från våra mottagningar eller från sjukhusets akuta vårdavdelningar för medicin och kirurgi, även kallade MAVA och KAVA.

Praktisk information

Nedan finns praktisk information om ditt besök på avdelningen/mottagningen. Besök sidan Din vård på Karolinska för information: service på sjukhuset, dina rättigheter som patient och din journal med mera.

Inför besöket

Vi tar endast emot akuta patienter.

Under besöket

När du kommer till avdelningen blir du inskriven av en sjuksköterska och en läkare. De informerar dig om eventuella undersökningar som kan bli aktuella eller om du behöver fasta.

Avdelningen bemannas av sjuksköterskor, undersköterskor och läkare. Vi har även ett nära samarbete med dietister.

Många av våra patienter och medarbetare är allergiska, varför det råder blomförbud på avdelningen.

De flesta av våra patientrum är tvåbäddssalar.
Majoriteten av vårdplatserna har egen TV, gemensam TV finns även i patientmatsalen.

Efter besöket

Vid utskrivning sker ett utskrivningssamtal, där läkare och sjuksköterska meddelar om eventuell fortsatt behandling eller vård efter hemgång.
Om du har frågor gällande din fortsatta behandling efter utskrivning hänvisar vi dig till våra mottagningar.