Endoskopienheten Gastrocentrum Huddinge

1177 Vårdguiden e-tjänster

Kontakta mig

Journalservice

Ring oss

08-585 869 02

Besök oss

Karolinska universitetssjukhuset Huddinge, Kirurggatan K 53, plan 5, HUDDINGE

Välkommen till Endoskopienheten Huddinge. Hos oss genomförs undersökningar och behandlingar i mag- tarmkanalen.

De vanligaste undersökningar och behandlingar som förekommer hos oss är koloskopi, gastroskopi, sigmodioskopi och polyopektomi. Du kan läsa mer om undersökningar och behandlingar som utförs hos oss under "Våra undersökningar och behandlingar" till höger (kommer snart).

Endoskopienheten på Karolinska utför högspecialiserade endoskopiska undersökningar och behandlingar på patienter med frågeställningar som kräver högspecialiserad kompetens. På grund av ett stort patientflöde har vi inte möjlighet utföra endoskopi med enklare frågeställningar som inte behöver göras på ett Universitetssjukhus. Detta enligt LEON-principen (LEON - Lägsta Effektiva OmhändertagandeNivå).

Karolinska Universitetssjukhuset bedriver både forskning och utbildning och det är vanligt förekommande med studenter som observerar undersökningen. Ibland utförs undersökningarna också av läkare under specialistutbildning. Det finns alltid en specialistläkare som ansvarar för din undersökning.

Det kan hända att du blir tillfrågad att vara med i en forskningsstudie. Deltagandet är självklart frivilligt.

Praktisk information

Nedan finns praktisk information om ditt besök på avdelningen/mottagningen. Besök sidan Din vård på Karolinska för information: service på sjukhuset, dina rättigheter som patient och din journal med mera.

Inför besöket

För att få komma till endoskopienheten krävs remiss från husläkare eller annan specialist.

Ta med dig giltig legitimation.

Om du vill ha lugnande läkemedel vid undersökningen tänk på att du inte får köra bil efter undersökningen, resten av dagen.

Av kallelsen framgår om du behöver lämna några prover eller på annat sätt förbereda dig inför besöket hos oss. Det kan vara fasta eller laxering inför undersökning. Om du ska laxera skickar vi med ett recept och information hur du ska göra.

Viktig information avseende dina läkemedel
Behandlas du med Waran eller annat blodförtunnande läkemedel, var vänlig ring mottagningen, tfn:08-585 869 02, i god tid. Detta gäller inte lågdosbehandling med Acetylsalicylsyra som t.ex. Trombyl.

Under besöket

Du anmäler dig och betalar i kassan vid huvudentrén eller entrén vid R2-ingången. Kassorna är kontantfria, betalning sker med kort eller faktura. Tänk på att komma i god tid då det kan vara lång kö.

Du väntar sedan i väntrummet på K53.

Vi har på endoskopienheten både akuta och planerade patienter, vilket kan medföra förseningar.

Efter besöket

Svar på undersökningsresultat och  eventuella prover får du av den läkare som har remitterat dig till oss.