Läkemedel innan operation

Du ska ta dina mediciner som vanligt dagen innan operationen. Detta gäller dock inte behandling med blodförtunnande läkemedel, t ex Waran, som du oftast får sluta med ett par dagar innan operationen.

På operationsdagens morgon ska du som regel ta alla dina läkemedel som vanligt med lite vatten. Det finns dock undantag och du kommer att få instruktioner av din narkosläkare och på vårdavdelningen i så fall. Det är därför viktigt att du har med dig aktuell läkemedelslista till anestesimottagningen. Vid eventuell osäkerhet kan du kontakta din vårdavdelning.