Fasta inför din operation

Vid narkos finns en viss risk att maginnehåll läcker upp och i värsta fall hamnar i lungorna med allvarliga konsekvenser. Därför är det ett absolut krav inför planerade operationer att patienterna fastar. Detta gäller även patienter som planeras för operation utan narkos. 

Generellt gäller att du inte ska äta fast föda efter kl 24 kvällen innan du ska opereras. Klara vätskor (vatten, saft utan fruktkött, kaffe/the (med lite mjölk)) får du dricka till kl 06 på operationsdagens morgon (egentligen fram till 2 timmar före nedsövning). Många patienter, t ex de som skall göra vissa tarmoperationer, kommer att få en speciell pre-operativ dryck natten före ingreppet enligt särskild information som ges på vårdavdelningen. Din narkosläkare kan i vissa fall ordinera en ännu striktare fasta än den som beskrivs ovan och i så fall blir du informerad om det. Men det finns aldrig anledning att vara extra ambitiös och fasta längre tid än vad föreskrivs – kroppen behöver näring för att klara av operationen på bästa sätt.