Intensivvårdsmottagning CIVA Solna

1177 Vårdguiden e-tjänster

Kontakta mig

Journalservice

Ring oss

08-517 767 77

Telefontider idag

09:00 - 12:00

mer information

Fler telefontider:

  • Måndag - Fredag 09:00 - 12:00
  • Tidsbokning/rådgivning: 08-517 767 77
  • Återbud: 08-517 767 77

Besök oss

Karolinska Universitetssjukhuset Solna , A4:00, byggnad A4, plan 00, SOLNA

Hitta hit

Intensivvårdsmottagningen i Solna erbjuder uppföljning efter intensivvård. Patienter erbjuds att samtala om tiden på intensivvårdsavdelningen och får möjlighet att få svar på frågor.

Vi screenar för vanliga fysiska och psykiska problem efter intensivvård. Mottagningen syftar också till att hjälpa patienter, i behov av återbesök eller rehabiliteringsinsatser, att nå adekvat vårdenhet.

Praktisk information

Nedan finns praktisk information om ditt besök på avdelningen/mottagningen. Besök sidan Din vård på Karolinska för information: service på sjukhuset, dina rättigheter som patient och din journal med mera.

Inför besöket

Patienter som vårdats på Centralintensiven (CIVA), och riskerar att drabbas av fysiska och/eller psykiska problem efter intensivvården kallas till ett uppföljningsbesök cirka 3 månader efter utskrivning. Närstående är välkomna att följa med.
Om du inte blivit kallad, men upplever att du har problem eller obesvarade frågor efter din tid på intensivvårdsavdelningen är du välkommen att ringa till mottagningen

Kom ihåg att ta med kallelse samt ifyllda enkäter till mottagningsbesöket

Under besöket

Under mottagningsbesöket får patienten träffa en läkare, en sjukgymnast och en sjuksköterska som alla arbetar på CIVA. Intensivvårdsförloppet diskuteras och patienten får möjlighet att få svar på frågor. Inför besöket fyller patienten i enkäter i syfte att skatta sin psykiska och fysiska hälsa. I de fall där patienten har höga poäng på enkäterna, motsvarande kliniska symtom på ångest, depression och/eller posttraumatisk stress diskuterar läkaren detta med patienten och remiss till psykiater kan skrivas. Patienter med obehandlad smärta kan få remiss till smärtkliniken. Sjukgymnasten testar patientens fysiska status: kondition, styrka och lungfunktion. Patienter med lokal eller generell svaghet och utan pågående rehabilitering kan få träningsråd eller fysisk aktivitet på recept. I svårare fall skrivs remiss till en sjukgymnast nära patientens hem. Besöken avslutas med att patient och närstående får återse intensivvårdavdelningen och om möjligt möta personal som vårdat dem.

Efter besöket

Om du har kvarstående frågor efter besöket kan du kontakta mottagningen.