Ordlista A-Ö

Här hittar du förklaringar på vanligt förekommande medicinska termer på IVA, som vår personal använder sig av och som ibland kan vara svåra att tolka.

Aneurysm

Kärlväggen i ett blodkärl försvagas och utvidgas onormalt, vilket kan leda till att kärlet brister och en blödning uppstår.

Artärnål

Tunn plastslang i en artär med vilken man kan mäta blodtryck samt ta prover.

Bronkoskopi

Undersökning av luftstrupe och luftrör.

Codman

Tunn plastslang som mäter trycket i hjärnan.

Coling

Försegla utvidgningen i kärlet inifrån med en metallspiral.

CT Skiktröntgen

Datortomografi.

CVK Central venkateter

En tunn plastslang som ligger i ett centralt blodkärl (ven) för tillförsel av vätska och läkemedel.

EEG

Registrering och monitorering av hjärnans elektriska aktivitet.

EKG

Registrering och monitorering av hjärtats elektriska aktivitet.

Endotrachealtub

Tub via mun/näsa ner till luftstrupen som kopplas till en respirator.

Infusion

Vätske- & läkemedelstillförsel via slang direkt in i blodet.

Ligering

Slutning av ett blodkärl med kirurgiskt tillvägagångssätt.

MR

Magnetkameraröntgen.

Sondmat

Flytande näring som ges via en ventrikelsond.

Subarachnoidalblödning

Blödning mellan mellersta och innersta hjärnhinnan som oftast orsakas av aneurysm eller kärlmissbildning.

Tracheostomi

Öppning på halsen till luftstupen via ett rör som kan kopplas till en respirator.

Ventrikeldränage/V-drän

Tunn plastslang i huvudet som mäter hjärnans tryck samt dränering av överflödig vätska.

Ventrikelsond/V-sond

Slang via näsa/mun ner till magsäcken.

Webbredaktör: Madeleine Carlsson

Granskare: Björn Persson , Övriga personal

Uppdaterad: