Forskning & utbildning

Karolinska Universitetssjukhuset har tre uppgifter högspecialiserad vård, forskning och utveckling samt utbildning. Inom intensivvård sker en kontinuerlig utveckling av vård och behandling.

Information om aktuella forskningsstudier och utvecklingsprojekt inom intensivvård kan du hitta här. Det är också möjligt att du eller din närstående blir tillfrågade om att delta i forskningsstudier och/eller utvecklingsprojekt.

Är du intresserad av en specifik studie eller utvecklingsprojekt kontakta aktuell kontaktperson.

Kvalitetsregister

Ett nationellt kvalitetsregister ska bidra till uppföljning av vården, kvalitetsutveckling, lärande, förbättringar, forskning och ledning av vården. I Sverige finns ca 100 olika register. Inom intensivvård finns Svenska Intensivvårdsregistret SIR www.icuregswe.org som samlar in data från alla patienter som vårdas på intensivvårdsavdelningar i Sverige.

Förutom SIR finns mer specifika register som t.ex. hjärtstoppsregistret och trauma registret. Du hittar mer information om kvalitetsregister på www.kvalitetsregister.se

Även om all data skickas till kvalitetsregistret kan den enskilda individen välja att den personens data inte ska ingå. Om du inte vill att din data ska ingå kontakta kvalitetsregistret för information om hur denna tas bort.