Logopedmottagningen Solna

Ring oss

08-517 733 34

Besök oss

Karolinska Universitetssjukhuset Solna, Gå till höger från Karolinska Solnas huvudentré till ingång B2, plan 4. , STOCKHOLM

Hitta hit

Logopederna på Karolinska utreder och behandlar patienter som efter sjukdom, olyckshändelse eller medfödd funktionsnedsättning har en påverkan på språk-, tal-, röst- och/eller sväljfunktion.

Vi behandlar antingen patienten direkt eller indirekt genom rådgivning och undervisning för patient och anhöriga.

Logopeder gör även utprovning av kommunikationshjälpmedel.

Praktisk information

Nedan finns praktisk information om ditt besök på avdelningen/mottagningen. Besök sidan Din vård på Karolinska för information: service på sjukhuset, dina rättigheter som patient och din journal med mera.

Inför besöket

  • Gå först till Centralkassan i Huvudentrén Karolinska Solna för registrering.

  • Räkna med att det kan ta lite tid i kassan och att det ta en stund att gå till logopedmottagningen B34.
  • Var vänlig meddela eventuellt återbud så snart som möjligt på telefonnummer 08-517 733 34.
  • Det går även bra att kontakta oss genom Mina Vårdkontakter, se kontaktrutan högst upp på sidan.
  • Besök för barn/ungdom 0-18 år är kostnadsfritt.
  • Besök hos logoped kostar 100 kronor. Frikort gäller.

OBS! Debitering gäller även uteblivet/ej återbudat besök för barn 0-18 år eller för person som har frikort.

 

Under besöket

Ett nybesök tar ungefär 45-60 minuter och ett åtebesök tar ofta något kortare tid.

Efter besöket

Har du frågor efter besöket kan du ringa oss, se kontaktinformation överst på sidan.