Instruktionsfilmer gång med kryckkäppar

Instruktionsfilm för avlastad gång med kryckkäppar

Avlastning

Filmen visar en person som går med kryckkäppar

Instruktionsfilm för hur man markeringsgår med kryckkäppar

Markeringsgång

Person som går med kryckkäppar

Instruktionsfilm för kryckgång med full belastning

Full belastning

Person som går med kryckkäppar