Fysioterapimottagning Andningsmottagning Huddinge

1177 Vårdguiden e-tjänster

Av-/omboka tid

Kontakta mig

Besök oss

Hitta hit

Andningsmottagningen kopplat till Neurologiska kliniken hjälper personer med andningsbesvär orsakat av skador och sjukdomar i nervsystemet. För att komma till mottagningen krävs läkarremiss.

På Andningsmottagningen bedömer vi din andningsförmåga.

Utifrån bedömningen kan vi erbjuda olika hjälpmedel och tekniker för att få bort slem och saliv från lungor och luftvägar.

Om din andningsförmåga är nedsatt och bedöms behöva stödjas kan åtgärder för att förbättra din ventilering göras med exempelvis en utprovning av en ventilator (en sorts andningsapparat).

Praktisk information

Nedan finns praktisk information om ditt besök på avdelningen/mottagningen. Besök sidan Din vård på Karolinska för information: service på sjukhuset, dina rättigheter som patient och din journal med mera.

Inför besöket

 • Läs kallelsen noga. Där kommer det att stå adressen till vår mottagning.
 • Om du har svårt att ta dig till Andningsmottagningen kan vi hjälpa till med sjukresor vilket även kan innefatta liggande transport och i speciella fall ambulanstransport. Ta kontakt med Andningsmottagningen i god tid om hjälp med transport behövs.
 • Det är bra om du har möjlighet att ta med dig någon närstående eller exempelvis personlig assistent. Detta då det ofta ges mycket information och instruktioner om exempelvis hjälpmedel.
 • Om du varit på Andningsmottagningen tidigare och fått ventilator utprovad är det bra att du tar med denna samt slang och mask.
 • Om du ska komma till en fysioterapeut på vår mottagning kommer du att kallas per brev eller telefon. Besöket kostar 200 kronor, frikort gäller. Barn under 18 år betalar ingen avgift men skall registrera sig i kassan ändå. Betalning sker med kort eller faktura, ej kontant. Ta med giltig legitimation.
 • Om du behöver sjukresor eller tolk är det viktigt att du meddelar det i god tid innan besöket via telefon eller via 1177 Vårdguidens e-tjänster som du hittar överst på denna sida.
 • Om du inte kan komma på den tid som är uppgjord är det viktigt att du ringer återbud eller meddelar det via 1177 Vårdguidens e-tjänster.(öppnas i nytt fönster) Lämna om möjligt återbud 24 timmar innan besöket för att vi ska kunna erbjuda din tid till annan patient. Ej avbokat besök debiteras med 100 kr, vilket gäller även om Du har frikort eller är under 18 år.
 • Kom i god tid. Det kan vara svårt att hitta parkering. Åk gärna kommunala färdmedel.
 • Karolinska är en undervisningssjukhus vilket innebär att studenter kan delta vid ditt besök. Meddela oss i förväg om du inte vill att studenter deltar.

Under besöket

 • Anmäl dig i Centralkassan vid R2-entrén eller i Centralkassan vid huvudentrén . Anmäl dig i kassan vid varje besök även om du har frikort.
 • Efter att du anmält dig i Centralkassan skall du gå in till Andningsmottagningen på R-43. Du hittar vår mottagning i korridor R-41, följ skylt till Neurologmottagningen till vänster (om du kommer från Centralkassan i R2-huset).
 • Vi kommer under ditt besök undersöka din eventuella andningsproblematik både genom att höra din upplevelse av eventuella besvär samt genom att undersöka med olika mätinstrument och observation. Utifrån detta gör vi sedan en bedömning av din situation och sedan görs lämplig åtgärd så som rådgivning, genomgång av specifik teknik eller utprovning av andningsapparatur.

Efter besöket

 • Om din utrustning gått sönder eller om du behöver reservdelar (ex mjukdel eller band till ventilatormask, nya slangar eller filter till hostmaskin) så kan du ta kontakt med din hjälpmedelscentral direkt. 

 • Efter besöket är du, din personliga assistent eller din närstående alltid välkommen att ta kontakt med Andningsmottagningen om du behöver ytterligare hjälp eller har funderingar. Detta kan du exempelvis göra om din andningsförmåga eller slemproblematik försämras. Det kan även vara att du önskar justera inställningarna på din utrustning.
 • Om du har frågor eller vill komma i kontakt med oss efter besöket är du välkommen att ringa 08-585 819 55 eller lämna meddelande via 1177 Vårdguidens e-tjänster.