Arbetsterapimottagning Neuro Huddinge

1177 Vårdguiden e-tjänster

Journalservice

Besök oss

Hitta hit

På Arbetsterapimottagning neuro i Huddinge träffar vi dig med en neurologisk skada/sjukdom.

Vi tar emot dig som har en neurologisk sjukdom eller skada som påverkar din förmåga att hantera vardagen.

Hos oss finns följande team där du kan få hjälp av en arbetsterapeut: neuroonkologiskt team, MS-team, funktionella teamet och Parkinsonsteam. Vi tar även emot dig med annan neurologisk sjukdom eller skada.

Har du frågor gällande arbetsåtergång, svårigheter på arbetet, anpassning av din hemmiljö eller andra frågor rörande aktivitetsbegränsningar på grund av din neurologiska sjukdom eller skada så kan vi vara behjälpliga. Detta kan till exempel gälla svårigheter med minne, trötthet, koncentration eller handfunktion.

Prata med din läkare eller annan vårdgivare som kan skriva en remiss till oss.

Arbetsterapi får vardagen att fungera - FSA (Förbundet Sveriges Arbetsterapeuter)

Praktisk information

Nedan finns praktisk information om ditt besök på avdelningen/mottagningen. Besök sidan Din vård på Karolinska för information: service på sjukhuset, dina rättigheter som patient och din journal med mera.

Inför besöket

Vänligen registrera dig i centralkassan i huvudentrén på plan 5 eller i entré R2 på plan 4, innan det avtalade besöket. Kassorna är kontantfria så betalning sker med kort eller via faktura. Kom i god tid då det kan vara kö till kassan. Avgiften är 200 kr per besök. Frikort gäller. Medtag giltig legitimation.

Avbokning av besök skall ske senast 4 timmar innan utsatt tid. Uteblivet besök debiteras med besöksavgiften. OBS! Ej avbeställd tid debiteras även om du har frikort.

Kontakta oss i god tid innan besöket om du är i behov av tolk.

Du når oss genom att ringa sjukhusets växel, 08-585 80 000 och ber att få bli kopplad till arbetsterapi inom neuro.

Under besöket

Undvik starka dofter som parfym och rakvatten då många är överkänsliga.

Efter besöket

Om du har frågor eller vill komma i kontakt med oss efter besöket är du välkommen att ringa.