EMG-ENeG-undersökning barn, Solna

När du kommer till oss för att göra en EMG-ENeG-undersökning kan det vara bra att veta hur det går till.

När du ska göra dessa undersökningar är det för att undersöka hur dina muskler och nerver fungerar. Undersökningen av nerver innebär att man undersöker både motoriska samt sensoriska (känsel) nerver.

ENeG (Elektroneurografi)

Den del av undersökningen där man undersöker de motoriska nerverna går till så att man placerar små metallplattor över utvalda muskler. Därefter stimulerar man nerven med elektriska stötar. De elektriska stötarna kan upplevas lite obehagliga men de flesta av patienterna tycker att undersökningen går bra.

En del av våra patienter tycker att undersökningen påminner om TENS- behandling, där stimulering med elektricitet ges som smärtbehandling. Stötarna kan ges på flera olika ställen utmed nerven. Undersökningen av de sensoriska nerverna bygger på samma princip som undersökningen av de motoriska nerverna, alltså att man stimulerar nerver med hjälp av små elektriska impulser men skillnaden är att man använder sig av en annan typ av elektroder.

EMG (Elektromyografi)

Vid EMG- undersökning registrerar man den elektriska aktiviteten som den aktuella muskeln alstrar i vila och vid aktivering. Själva utförandet av undersökningen går till så att läkaren placerar en tunn liten nålelektrod i muskeln. Själva nålsticket kan upplevas lite obehagligt men när nålen väl är i muskeln så brukar det inte kännas så mycket. När nålen är på plats så kan muskelaktiviteten analyseras.

När det gäller undersökningar på barn så skiljer det sig inte så mycket från undersökningar på vuxna. Barn får dock ett slags bedövningsplåster (EMLA) över de muskler som läkaren vill undersöka. Det är också bra om en förälder är med som stöd för barnet, för undersökningen kan upplevas obehaglig och skrämmande för barn.

 

Praktisk information

Om nedanstående instruktioner inte stämmer med anvisningar du kan ha fått, gäller det du har fått direkt från din vårdgivare. Behöver du tolk så meddela verksamheten det, i god tid, innan ditt besök. På sidan För patienter hittar du allmän information: som service på sjukhuset, dina rättigheter som patient och din journal.

Inför undersökning eller behandling

Efter att ditt barn har varit på Neurofysiologen och fått EMLA-salva är ni välkomna till Barndagvården som finns på Nya Karolinska Eugeniavägen 23, pan 7/ F:7 83 där barnet får smärtstillande läkemedel.

Ifall ditt barn endast ska göra ENeG behövs ingen EMLA-salva. Då ska ni gå direkt till F:7 83 för enbart smärtstillande läkemedel. 

Vänta sedan på Barndagvården tills det är dags för undersökningen på Neurofysiologen.

Klä barnet varmt med vantar om det är kallt ute. Barnet kan äta och dricka och ta sina mediciner som vanligt. Undersökningen beräknas ta 1-2 timmar.

 

Under undersökning eller behandling

Vi fäster små metallplattor på huden. Nerven stimuleras elektriskt. Vår läkare undersöker sedan muskeln med en mycket tunn nål-elektrod.

Efter undersökning eller behandling

Din läkare som har skrivit remissen kommer att få svar från oss med undersökningsresultatet.