Sömn-EEG barn, Huddinge

När du kommer till oss för att göra ett Sömn-EEG kan det vara bra att veta hur det går till.

Undersökningen beräknas ta 2 timmar.

Anledningen till att vi vill göra EEG när barnet sover är att det ibland just under insomningen kan förekomma EEG-mönster som inte finns vid vakenhet och som är av betydelse för att förstå barnets symtom och därigenom kan leda fram till lämplig behandling.

EEG-förändringarna kan bli tydligare om sömnen kommer efter sömnbrist.

Praktisk information

Om nedanstående instruktioner inte stämmer med anvisningar du kan ha fått, gäller det du har fått direkt från din vårdgivare. Behöver du tolk så meddela verksamheten det, i god tid, innan ditt besök. På sidan För patienter hittar du allmän information: som service på sjukhuset, dina rättigheter som patient och din journal.

Inför undersökning eller behandling

För att genomföra denna sömnundersökning är det viktigt att barnet hålls vaket så länge som möjligt natten innan undersökningen. 

  • 2-7 år väckning 3 timmar tidigare än vanligt på morgonen till undersökningsdagen.
  • 8-15 år väckning 5 timmar tidigare än vanligt på morgonen till undersökningsdagen.
  • Över 15 år Vaken hela natten inför undersökningen.

Ska undersökningen utföras med melatonin behöver barnet inte vara vaken natten innan. Då går man först till Barnneurologen B57 för melatonin 15 minuter innan undersökningtillfället hos oss. 

 

Under undersökning eller behandling

Du får en mössa på ditt huvud. Mössan har gummiband och under dessa fäster vi små elektroder (metallplattor) med gel på. Sedan får du lägga dig på en säng och sova. Elektroderna på ditt huvud mäter den elektriska aktiviteten i din hjärna. Till varje elektrod fästs en sladd som skickar signaler till en dator.

EEG-undersökningen gör inte ont.

När vi är klara med undersökningen tar vi bort elektroderna och sedan får du tvätta ditt hår om du vill.

Efter undersökning eller behandling

Din läkare som har skrivit remissen kommer att få svar från oss med undersökningsresultatet.