MSLT (Multiple Sömn Latens Test)

När du kommer till oss för att göra en MSLT-undersökning kan det vara bra att veta hur det går till.

MSLT används för att bedöma insomningstendensen under dagtid. Vid tillstånd med hypersomni är denna hög och vid narkolepsi ses ofta karakteristiska förändringar i form av tidiga REM-perioder.

Praktisk information

Om nedanstående instruktioner inte stämmer med anvisningar du kan ha fått, gäller det du har fått direkt från din vårdgivare. Behöver du tolk så meddela verksamheten det, i god tid, innan ditt besök. På sidan För patienter hittar du allmän information: som service på sjukhuset, dina rättigheter som patient och din journal.

Inför undersökning eller behandling

Mediciner:
Observera att läkemedel som Amfetamin, Ritalin, Modiodol/Modafinil, Strattera/Concerta påverkar undersökningsresultatet. Dessa ska inte tas minst 2 veckor inför undersökningen.

Övriga läkemedel som kan påverka resultatet t.ex. Antidepressiva, Lugnande/Hypnotika medel och Antihistaminer bör sättas ut 2 veckor före MSLT dagen om ditt tillstånd tillåter det. Kontakta din remitterande läkare innan utsättning av läkemedel.

Natten före undersökningsdagen ska du sova minst 6 timmar. Inget alkoholintag ska ske kvällen före undersökningsdagen.

Under undersökning eller behandling

Undersökningen kommer att pågå hela dagen. Du kan äta frukost som vanligt men inga uppiggande drycker eller preparat som innehåller koffein eller nikotin får intas. Ingen fysisk aktivitet får ske 15 minuter inför varje läggning. Lunch finns att köpa till självkostnadspris i restaurang på sjukhuset.

Syftet med undersökningen är att mäta insomningstiden under 4–5 läggningar (försök att sova) under en hel dag. För att bedöma din sömn kommer vi att placera elektroder på huvudet, ansiktet och bröstkorgen. Samtidigt bedöms din andning med hjälp av en näsgrimma och ett elastiskt band placerad runt magen.

Efter undersökning eller behandling

Svaret kommer till läkaren som skickade remissen till oss.