EMG-ENeG-undersökning vuxna, Huddinge

När du kommer till oss för att göra en EMG-ENeG-undersökning kan det vara bra att veta hur det går till.

Syftet med denna undersökning är att undersöka funktioner i muskler och nerver. Undersökningen av nerver innebär att man undersöker både motoriska samt sensoriska (känsel) nerver.

ENeG (Elektroneurografi)

Den del av undersökningen där man undersöker de motoriska nerverna går till så att man placerar små metallplattor över utvalda muskler. Därefter stimulerar man nerven med elektriska stötar. De elektriska stötarna kan upplevas lite obehagliga men de flesta av patienterna tycker att undersökningen går bra.

En del av våra patienter tycker att undersökningen påminner om TENS- behandling, där stimulering med elektricitet ges som smärtbehandling. Stötarna kan ges på flera olika ställen utmed nerven. Undersökningen av de sensoriska nerverna bygger på samma princip som undersökningen av de motoriska nerverna, alltså att man stimulerar nerver med hjälp av små elektriska impulser men skillnaden är att man använder sig av en annan typ av elektroder.

EMG (Elektromyografi)

Vid EMG- undersökning registrerar man den elektriska aktiviteten som den aktuella muskeln alstrar i vila och vid aktivering. Själva utförandet av undersökningen går till så att läkaren placerar en tunn liten nålelektrod i muskeln. Själva nålsticket kan upplevas lite obehagligt men när nålen väl är i muskeln så brukar det inte kännas så mycket. När nålen är på plats så kan muskelaktiviteten analyseras.

Praktisk information

Om nedanstående instruktioner inte stämmer med anvisningar du kan ha fått, gäller det du har fått direkt från din vårdgivare. Behöver du tolk så meddela verksamheten det, i god tid, innan ditt besök. På sidan För patienter hittar du allmän information: som service på sjukhuset, dina rättigheter som patient och din journal.

Inför undersökning eller behandling

I vissa fall behöver man endast utföra en ENeG undersökning. I dessa fall kan man ta alla sina mediciner som vanligt. Ska man däremot även utföra EMG undersökning följ instruktionerna nedan angående medicinering.  

Om du behandlas med blodförtunnande medicin med namnet Waran ber vi dig att ta kontakt med den mottagning där kontrollerna sker för att säkerställa att INR-värdet inte är högre än 2,5 i samband med EMG-undersökningen. Vänligen ta med informationen om senaste INR-värde när du kommer till oss.

Övriga blodförtunnande mediciner som t.ex. Eliquis, Lixiana, Pradaxa och Xarelto ska inte tas samma dag före undersökningen. Avvakta sedan minst 3 timmar efter undersökningen innan du återupptar behandlingen.

Klä dig varmt med handskar eller vantar om det är kallt ute. Du kan äta, dricka och ta dina övriga mediciner som vanligt. Använd inte hudkräm på armar, händer, ben eller fötter. Undersökningen beräknas ta ca 1-2 timmar.

Under undersökning eller behandling

Vi fäster små metallplattor på huden. Nerven stimuleras elektriskt. Vår läkare undersöker sedan muskeln med en mycket tunn nål-elektrod.

Efter undersökning eller behandling

Din läkare som har skrivit remissen kommer att få svar från oss med undersökningsresultatet.