EEG-undersökning barn, Huddinge

När du kommer till oss för att göra en EEG-undersökning kan det vara bra att veta hur det går till.

Du får en mössa på ditt huvud. Mössan har gummiband och under dessa fäster vi små elektroder (metallplattor) med gel på. Är du lite äldre kan det vara så att vi fäster elektroderna direkt på ditt huvud. Sedan får du lägga dig på en säng eller sitta i pappas eller mammas knä.

Elektroderna på ditt huvud mäter den elektriska aktiviteten i din hjärna. Till varje elektrod fästs en sladd som skickar signaler till en dator. Först får man ligga och vila i cirka 15 min. Därefter görs oftast hyperventilation (= andas snabbt och djupt) i 3 min och fotostimulering (= du tittar och blundar mot en lampa som blinkar med olika hastigheter) i 5 min. EEG-undersökningen gör inte ont men det är bra om du kan ligga/sitta stilla.

För att få fram ytterligare information görs ibland sömn-EEG. Då får man sova under själva EEG-registreringen. När vi är klara med undersökningen tar vi bort elektroderna och sedan får du tvätta ditt hår om du vill.

Praktisk information

Om nedanstående instruktioner inte stämmer med anvisningar du kan ha fått, gäller det du har fått direkt från din vårdgivare. Behöver du tolk så meddela verksamheten det, i god tid, innan ditt besök. På sidan För patienter hittar du allmän information: som service på sjukhuset, dina rättigheter som patient och din journal.

Inför undersökning eller behandling

Undersökningen tar ca 1 timme. I vissa fall vill man göra en Förlängd EEG-registrering och då kan undersökningtiden variera mellan 2-6 timmar. Mer information om detta kommer i dessa fall stå med i kallelsebrevet. 

Du kan äta, dricka och ta dina mediciner som vanligt. Ta med en förteckning över dina mediciner. Tvätta gärna håret före undersökningen.

Under undersökning eller behandling

Vi fäster små metallplattor i hårbotten som fångar upp de svaga elektriska signalerna från hjärnan. Under undersökningen ligger du och vilar i en vilstol. Videoinspelning av undersökningen kan förekomma.

Efter undersökning eller behandling

Din läkare som har skrivit remissen kommer att få svar från oss med undersökningsresultatet.