Njurar morfologi, DMSA, Nuklearmedicin Solna

Vid den här undersökningen får man förutom en kontroll på njurfunktionen, även en kontroll av njurarnas utseende. Denna undersökning är särskilt vanlig för barn som haft urinvägsinfektioner.

Praktisk information

Om nedanstående instruktioner inte stämmer med anvisningar du kan ha fått, gäller det du har fått direkt från din vårdgivare. Behöver du tolk så meddela verksamheten det, i god tid, innan ditt besök. På sidan För patienter hittar du allmän information: som service på sjukhuset, dina rättigheter som patient och din journal.

Inför undersökning eller behandling

Barn kan behöva bedövning inför kanylsättning innan injektionen görs. I övrigt inga förberedelser.

Under undersökning eller behandling

Du eller ditt barn får en injektion med ett radioaktivt ämne som söker sig till njurarna. Bildtagningen sker 3‐4 timmar efter injektionen. Tiden mellan injektionen och bildtagningen får disponeras fritt. Vid bildtagningen får du ligga på vår undersökningsbrits och vår kamera kommer att ta bilder på njurarna under 15 minuter då det är viktigt att ligga stilla. Har du svårt att ligga stilla får du en vaccummadrass till hjälp. En film att titta på hjälper också till att göra bildtagningen smidig.

Efter undersökning eller behandling

Det tillförda radioaktiva läkemedlet utsöndras huvudsakligen via urinen. För att minska strålbelastningen till urinblåsan bör du dricka rikligt och tömma blåsan så ofta som möjligt under undersökningsdagen.

Efter avslutad bildtagning får du lämna Nuklearmedicin. Din doktor meddelar dig svar på undersökningen.