Njurar funktion, Renogram, Nuklearmedicin Solna

Renogram görs för att undersöka funktionen på njurarna. Med undersökningen kan man få en bedömning av njurfunktionsfördelningen mellan höger och vänster njure.

Praktisk information

Om nedanstående instruktioner inte stämmer med anvisningar du kan ha fått, gäller det du har fått direkt från din vårdgivare. Behöver du tolk så meddela verksamheten det, i god tid, innan ditt besök. På sidan För patienter hittar du allmän information: som service på sjukhuset, dina rättigheter som patient och din journal.

Inför undersökning eller behandling

Eventuella förberedelser står i din kallelse. Ibland kan du behöva vara fastande, men oftast behöver du inte göra något speciellt inför besöket. När du kommer till oss kan vi ibland ge dig en blodtryckssänkande medicin och några deciliter vatten innan vi startar undersökningen.

Under undersökning eller behandling

Efter injektion av det radioaktiva läkemedlet tar vi en serie bilder på njurarna. Bildtagningen tar 20-40 minuter. Ibland får du en injektion av ett unrindrivande läkemedel.

Efter undersökning eller behandling

Det tillförda radioaktiva läkemedlet utsöndras huvudsakligen via urinen. För att minska strålbelastningen till urinblåsan bör du dricka rikligt och tömma blåsan så ofta som möjligt under undersökningsdagen.

Efter avslutad bildtagning får du lämna Nuklearmedicin. Din doktor meddelar dig svar på undersökningen.