Lymfscintigrafi, Nuklearmedicin Solna

Vid oklar svullnad i ben/arm eller hinder i lymfavflödet kan man göra en så kallad lymfscintigrafi.

Praktisk information

Om nedanstående instruktioner inte stämmer med anvisningar du kan ha fått, gäller det du har fått direkt från din vårdgivare. Behöver du tolk så meddela verksamheten det, i god tid, innan ditt besök. På sidan För patienter hittar du allmän information: som service på sjukhuset, dina rättigheter som patient och din journal.

Inför undersökning eller behandling

Ta inte på dig eventuella stödstrumpor på undersökningsdagens morgon.

Under undersökning eller behandling

Ben

Du får en injektion vardera fotrygg (mellan stortån och "pektån"). Därefter vill vi att du rör på dig i 10 minuter. Första bildtagningen sker 15 minuter efter injektionen och då ligger du på vår undersökningsbrits och kameran går sakta över dina ben upp till bröstkorgen. Tid för bildtagningen är ca 20 minuter. Vi tar ytterligare bild 1 och 2 timmar efter injektionen, också de tar ca 20 minuter.

Arm

Du får en injektion i vardera handrygg. Därefter vill vi att du rör på dig i 10 minuter. Första bildtagningen sker 15 minuter efter injektionen och då ligger du på vår undersökningsbrits och kameran går sakta över dina ben upp till bröstkorgen. Tid för bildtagningen är ca 20 minuter. Vi tar ytterligare bild 1 och 2 timmar efter injektionen, också de tar ca 20 minuter.

Efter undersökning eller behandling

Det tillförda radioaktiva läkemedlet utsöndras huvudsakligen via urinen. För att minska strålbelastningen till urinblåsan bör du dricka rikligt och tömma blåsan så ofta som möjligt under undersökningsdagen.

Efter avslutad bildtagning får du lämna Nuklearmedicin. Din doktor meddelar dig svar på undersökningen.