Bisköldkörtelscintigrafi, Nuklearmedicin Solna

Bisköldskörtelscintigrafi är en av flera undersökningar som man utför vid misstanke om sjukliga processer i bisköldskörteln.

Praktisk information

Om nedanstående instruktioner inte stämmer med anvisningar du kan ha fått, gäller det du har fått direkt från din vårdgivare. Behöver du tolk så meddela verksamheten det, i god tid, innan ditt besök. På sidan För patienter hittar du allmän information: som service på sjukhuset, dina rättigheter som patient och din journal.

Inför undersökning eller behandling

Du behöver inte göra något speciellt inför besöket.

Under undersökning eller behandling

Efter injektion av ett radioaktivt läkemedel ber vi dig ta av BH och metallföremål.
Undersökningen tar cirka 2 timmar.

Efter undersökning eller behandling

Det tillförda radioaktiva läkemedlet utsöndras huvudsakligen via urinen. För att minska strålbelastningen till urinblåsan bör du dricka rikligt och tömma blåsan så ofta som möjligt under undersökningsdagen.

Efter avslutad bildtagning får du lämna Nuklearmedicin. Din doktor meddelar dig svar på undersökningen.