Vad gör jag om jag är gravid eller ammar

Om du är gravid eller ammar utförs undersökning med gammakamera eller PET/CT endast i undantagsfall.

Om du är gravid eller inte kan utesluta graviditet, kommer läkare ta ställning till om undersökningen ska göras. Om du ammar beror eventuellt amningsuppehåll på vilket radioaktivt läkemedel du får.

Kontakta oss om du får kallelse för undersökning och du ammar. Kontakta oss också om du misstänker att du kan vara gravid när du ska komma till oss för undersökning.