Lymfscintigrafi, Nuklearmedicin Huddinge

Vid oklar svullnad i ben/arm eller hinder i lymfavflödet kan man göra en så kallad lymfscintigrafi.

Praktisk information

Om nedanstående instruktioner inte stämmer med anvisningar du kan ha fått, gäller det du har fått direkt från din vårdgivare. Behöver du tolk så meddela verksamheten det, i god tid, innan ditt besök. På sidan För patienter hittar du allmän information: som service på sjukhuset, dina rättigheter som patient och din journal.

Inför undersökning eller behandling

För denna undersökning är det inga förberedelser.

Under undersökning eller behandling

Ben

Du får en injektion i vardera foten (mellan stortån och "pektån"). Därefter får du gå iväg och disponera tiden fram till första bildtagning som du vill. Första bildtagningen sker 1,5 timmar efter injektionen då får du ligga på vår undersökningsbrits och kameran går sakta över dina ben upp till bröstkorgen. Tid för bildtagningen är cirka 20 minuter. Vi tar ytterligare en bild 3 timmar efter injektionen, också den tar cirka 20 minuter.

Arm

Du får en injektion i vardera armen. Vi startar bildtagningen över armarna ganska omgående och den pågår under cirka 1 timmes tid. Du ligger då på vår undersökningsbrits och kameran går sakta över dig. Då första bildtagningstimmen är slut får du gå iväg och disponera tiden fram till andra bildtagningen som du önskar. Andra bildtagningstillfället är 3 timmar efter injektionen och bildtagningen tar vid det tillfället cirka 20 minuter.

Efter undersökning eller behandling

Det tillförda radioaktiva läkemedlet utsöndras huvudsakligen via urinen. För att minska strålbelastningen till urinblåsan bör du dricka rikligt och tömma blåsan så ofta som möjligt under undersökningsdagen.

Efter avslutad bildtagning får du lämna Nuklearmedicin. Din doktor meddelar dig svar på undersökningen.