Information inför undersökning med gammakamera (scintigrafi)

Vid en nuklearmedicinsk undersökning används radioaktiva läkemedel som söker sig till ett visst organ eller viss vävnad. Strålningen från läkemedlet registreras av en kamera, så kallad gammakamera. På så vis kan funktionen i organet undersökas.

Du behöver en remiss från din läkare för att komma till oss. En läkare hos oss granskar din remiss så att bästa möjliga undersökningsmetod används för att besvara frågeställningen i remissen.

Eftersom de flesta organ går att undersöka med hjälp av radioaktiva läkemedel och gammakameror har vi ett brett utbud av diagnostiska undersökningar av funktion och fysiologi i människokroppen. Vissa undersökningar utförs bara i Huddinge eller i Solna.

Hur fungerar det?

Olika ämnen deltar i de processer som pågår i kroppen. Dessa ämnen förs till "rätt" organ oftast via blodet. En del organ tar upp ämnen från blodet för att använda det i sin verksamhet och andra "rensar" ut de avfallsprodukter som bildas. Till exempel använder skelettet fosfor för att bygga upp nytt ben och levern är ett av de organ som rensar blodet.

Genom att tillföra ett radioaktivt märkt ämne som man vet tas upp i det organ som ska undersökas, kan man med hjälp av gammakameran ta "bilder" av organet. Strålning från det radioaktiva läkemedlet är av samma slag som vanlig röntgenstrålning. Eftersom den radioaktiva partikeln följer med ämnet till det organ som ska undersökas kan man, när det kommer dit, mäta den strålning som sänds ut för att se hur ämnet fördelas i organet.

Hur går undersökningen till?

Oftast ligger du på en undersökningsbrits medan bilderna tas, vilket kan ta från 20 minuter upp till flera timmar. Inför vissa undersökningar krävs särskilda förberedelser. Det framgår i så fall av den kallelse du fått skickad till dig.

Är undersökningen obehaglig?

Ämnena som ges framkallar inga reaktioner. Undersökning sker med kläderna på. Under själva undersökningen behöver du bara vara stilla.

Behöver undersökningen upprepas?

Ibland kan det vara viktigt att kontrollera om någon förändring skett efter några månader. För vissa undersökningar är det önskvärt att komplettera med en röntgenundersökning för att diagnosen ska kunna ställas säkrare.