Akutvårdsavdelning 1 (AVA 1) Solna

1177 Vårdguiden e-tjänster

Journalservice

Besök oss

Karolinska Universitetssjukhuset Solna, F4:00, SOLNA

Hitta hit

På AVA 1 tar vi dygnet runt emot dig som kommer från akutmottagningen och är i behov av fortsatt vård. De flesta patienterna på AVA 1 har medicinska sjukdomstillstånd.

AVA 1 är en akutvårdsavdelning och du som patient kan bli inskriven och utskriven dygnet runt. Vi tar emot patienter från akutmottagningen och andra avdelningar dygnet runt. Som patient vårdas du hos oss ett par dygn för övervakning, extra kontroller eller speciell behandling som kräver akutsjukvård för att sedan skrivas ut eller flyttas till annan avdelning när behovet förändras.

Praktisk information

Nedan finns praktisk information om ditt besök på avdelningen/mottagningen. Besök sidan Din vård på Karolinska för information: service på sjukhuset, dina rättigheter som patient och din journal med mera.

Inför besöket

Be gärna dina närstående ta  med dina värdesaker hem och behåll det du behöver under din sjukhusvistelse.

Under besöket

Avdelningen tar emot akut sjuka patienter under hela dygnet, det kan därför hända att du får byta rum eller flyttas till annan avdelning.
Vi arbetar flödesorienterat, vilket betyder att du kommer att få träffa din ansvariga läkare dagligen och uppföljning sker kontinuerligt då behov av ny bedömning finns.

Vi saknar dagrum för patienterna därför serveras alla måltider inne på patientsal.

Vi ber er att respektera de besökstider som finns på avdelningen. Under förmiddagen sker en stor del av undersökningarna och ronder. Det är oftast lite lugnare på eftermiddagarna och personalen kan då lättare svara på eventuella frågor. Av säkerhets- och arbetsmiljöskäl ber vi er att vara max två personer inne hos patienten.

Du som anhörig kan alltid ringa till vår sjuksköterskeexpedition. Vi ser gärna att ni ringer efter kl.11.00 då morgonarbete och rond sker under förmiddagen.

Visa hänsyn till andra patienter genom att inte använda parfym eller starka dofter. Blommor går bra men även här gäller det att de inte ska dofta för mycket.

Efter besöket

Du är alltid välkommen att kontakta oss vid frågor angående ditt besök.