Akutvårdsavdelning KAVA K71-73 Huddinge

1177 Vårdguiden e-tjänster

Journalservice

Ring oss

08-585 802 07

Besök oss

Hälsovägen, Huddinge, K71-73, Hus K2, plan 7, STOCKHOLM

Hitta hit

KAVA är en del av Funktionsområde Akut Huddinge

KAVA tar emot patienter under dygnets alla timmar, oftast från akutmottagningen. KAVA vårdar främst patienter med kirurgiska sjukdomar.

Praktisk information

Nedan finns praktisk information om ditt besök på avdelningen/mottagningen. Besök sidan Din vård på Karolinska för information: service på sjukhuset, dina rättigheter som patient och din journal med mera.

Inför besöket

Anhörig får följa med till avdelningen vid inskrivningen. Be gärna anhöriga ta med dina värdesaker hem och behåll endast det du behöver under din sjukhusvistelse. Vi har öppna besökstider men ber att besökare respekterar övriga patienter på avdelningen. Anhöriga är välkomna att ringa till avdelningen efter klockan 11.00. Vi har blomförbud på avdelningen av hänsyn till allergiker. Tänk även på att inte bära starkt doftande parfymer.

Under besöket

KAVA är en avdelning med beräknad kort vårdtid. Målet är att du ska bli färdigbehandlad hos oss, vilket innebär att du kommer att få vara med om en del undersökningar, behandlingar och provtagningar. Detta kan ske även nattetid. Ibland krävs lite längre vårdtid, vilket kan innebära att du flyttas till annan vårdavdelning eller till någon form av rehabiliteringsenhet.

Efter besöket

Innan du går hem från avdelningen kommer du att träffa läkare för utskrivningssamtal där du får skriftlig och muntlig information. En anhörig är välkommen att vara med på utskrivningssamtalet om de har möjlighet och om du önskar detta. Har du några frågor efter att du kommit hem är du välkommen att ringa avdelningen.