Robotassisterad cystektomi, Solna

På Karolinska Universitetssjukhuset i Solna kan cystektomier (borttagande av urinblåsa) som alternativ till öppen bukkirurgi genomföras med hjälp av en robot, så kallad robotassisterad cystektomi.

Skillnaden mellan robotassisterad cystektomi och öppen cystektomi är att vid robotassisterad cystektomi använder man fem till sex portar (titthål) som kopplas till robotarmar som styrs av en kirurg. Eftersom operationssåret är mindre hos patienten som genomgår en robotassisterad cystektomi behöver patienten ingen ryggbedövning. Patienter som genomgår en robotassisterad cystektomi mobiliseras även snabbare efter operation och kan mycket tidigare återgå till sitt normala liv.

Information för dig som ska genomgå borttagande av urinblåsa (cystektomi)

Länkar

Praktisk information

Om nedanstående instruktioner inte stämmer med anvisningar du kan ha fått, gäller det du har fått direkt från din vårdgivare. Behöver du tolk så meddela verksamheten det, i god tid, innan ditt besök. På sidan Din vård på Karolinska hittar du allmän information: som service på sjukhuset, dina rättigheter som patient och din journal.

Inför undersökning eller behandling

Undvik att äta svårsmält föda dagarna före din operation som till exempel majs, ärter, grovt rivna rotfrukter, rå vitkål, frukthinnor från citrusfrukter, skal och kärnor, trådiga livsmedel som sparris, svamp och broccolistjälkar samt torkad frukt som fikon och aprikoser.

Åt så näringsrik föda som möjligt.

Försök att röra på dig efter ork och förmåga.

Rökstopp rekommenderas.

Under undersökning eller behandling

Vårdtiden på sjukhus är 5-7 dagar men kan variera.

Om du har opererats med ett s.k. blåssubstitut (urinblåsan ersätts av en tarmdel som kommer att fungera som ny urinblåsa) kommer du tre veckor efter operationen att läggas in på nytt på urologisk vårdavdelning A25b i Solna för att ta bort katetern som du fått insatt i samband med operationen.

Har du fått en urostomi (Bricker) (där man tar en bit av tunntarmen, ansluter urinledarna och lägger ut den ena änden av tarmbiten genom bukväggen till en stomi) kommer du innan utskrivning att få lära dig hur du ska sköta din stomi.

Efter undersökning eller behandling

När du kommit hem bör du tänka på att ge din kropp näringsrik föda, motion och vila. Någon särskild diet behövs inte. Det räcker bra med att äta en varierad normalkost.

Det tar ca tre månader innan operationsområdet är läkt. Längden på sjukskrivningen varierar mellan 6-8 veckor beroende på vilket slags arbete du har.

Du får inte cykla på tre månader och inte göra övningar som ökar buktrycket mycket, till exempel situps eller tunga lyft på två månader.

Sex till åtta veckor efter utskrivning får du komma tillbaka till en läkare på Urologmottagningen. Då får du besked om hur operationen har gått i sin helhet.

Inför återbesöket ska du lämna blodprover och även genomgå en undersökning av njurarna. Svar på blodprover och njurundersökning får du också vid återbesöket. Därefter planerar vi för fortsatt uppföljning på Urologiska kliniken.