Prostataektomi, robotassisterad laparaskopisk radikal

Robotkirurgi är en vidareutveckling av den laparoskopiska "titthåls"-kirurgin. Tekniken innebär att kirurgerna genom ett par mindre hål i buken styr sina instrument. För att göra detta krävs att det i ett av "hålen" införs en kamera som filmar operationen inifrån var vid filmen kan studeras av kirurgerna på en TV-skärm. En av fördelarna med detta är att man kan arbeta under förstoring vilket i sin tur gör det lättare att identifiera små och ibland viktiga vävnadsstrukturer. Den ansvariga kirurgen styr instrumenten med sina fingrar och fötter via ett "datorbord" på sidan om patienten.

Till skillnad från den konventionella titthålskirurgin har kirurgen också en tredimensionell bild av operationsfältet samt ledade instrument, vilket gör kirurgens arbete lättare rent tekniskt, bland annat när man syr inuti kroppen. Man kan dessutom lokalisera den för erektionsförmågan så viktiga kärl-/nervsträngen, vilken ligger mycket nära prostatakapselns yta på baksidan. En annan fördel är en avsevärt bättre sikt över urinröret vilket underlättar då urinblåsan (efter att prostata tagits bort) skarvas ihop med urinröret.

Den robotassisterade laparoskopiska tekniken utvecklades i syfte att minska biverkningarna i form av sviktande erektionsförmåga (impotens) och urinläckage, som annars är ganska vanliga efter botande prostatacancerkirurgi.

För närvarande är det dock inte helt vetenskapligt dokumenterat om denna operationsmetod är den mest effektiva för att bota de cancerdrabbade patienterna då randomiserande undersökningar (patienten lottas till antingen robotteknik eller öppen operation) saknas.

I skrivande stund har Urologiska kliniken, Karolinska universitetssjukhuset, utfört ca 3000 robotoperationer på patienter med prostatacancer. Den siffran är högst i Europa.

Kliniken genomför forskning vars syfte är att kvalitetssäkra och vetenskapligt dokumentera kirurgiska metoder vid prostatacancer och då främst robotkirurgin.

Praktisk information

Om nedanstående instruktioner inte stämmer med anvisningar du kan ha fått, gäller det du har fått direkt från din vårdgivare. Behöver du tolk så meddela verksamheten det, i god tid, innan ditt besök. På sidan Din vård på Karolinska hittar du allmän information: som service på sjukhuset, dina rättigheter som patient och din journal.

Inför undersökning eller behandling

Du ska duscha och tvätta håret på kvällen före operationen. Det är viktigt med noggrann navelrengöring. För att det inte ska komma in hårstrån i operationsområdet kommer du strax före operationen att få hjälp med hårborttagning på buken.

Du ska vara fastande från kl 24:00 kvällen före operationen. Om inget annat meddelas får du dricka KLARA drycker fram till klockan 06:00.

Obs! Har du diabetes, reflux från magsäcken till matstrupen eller intar morfinliknande preparat ska du vara helt fastande från klockan 24:00 kvällen före operationen. Du får alltså inte ens dricka. Följ narkosläkarens rekommendationer.

Du kan mer allmänt förbereda dig inför operationen genom att äta sunt, motionera och träna dina knipmuskler.

Ta med dig ett par mjuka byxor att ha på dig när du åker hem från sjukhuset.

Du är välkommen till ett informationstillfälle i grupp, före operation måndagar kl 10:30-12:00 i bibliotekets lokaler 4 trappor ovanför cafeterian i huvudentrén. Gå först till Urologmottagningens kassa och registrera dig.

Under undersökning eller behandling

--

Efter undersökning eller behandling

De flesta patienter som har opererats med robotassisterad teknik kan skrivas hem första dygnet efter operation. I normalfallet får man räkna med cirka två veckors sjukskrivning efter ingreppet.

Redan när du kommit hem med din kateter börjar din rehabilitering. Den tar tid och energi. Du bör tänka på att ge din kropp näringsrik föda, motion och vila. Du kan känna dig trött en period efter operation. Låt kroppen få den sömn och vila den kräver.

Det är också bra att ge kroppen frisk luft och rörelse. Promenera gärna. När du har blivit av med katetern kan du öka träningsintensiteten i mån av ork. Du får gärna gå i trappor och ännu hellre i skogen. Börja försiktigt och öka träningsintensiteten efterhand som du känner att krafterna återvänder.

 

Du får inte cykla på tre månader och du får inte göra övningar som ökar buktrycket mycket, till exempel sit-ups eller tunga lyft (jordsäckar, tunga resväskor, boklådor etc) på tre veckor.