Lymfkörtelexstirpation - Borttagande av lymfkörtel på halsen

Det finns många anledningar till att lymfkörtlarna på halsen blir förstorade. Det kan finnas infektiösa eller inflammatroiska sjukdomar men även tumöret kan visa sig som förstorade lymfkörtlar.

Praktisk information

Om nedanstående instruktioner inte stämmer med anvisningar du kan ha fått, gäller det du har fått direkt från din vårdgivare. Behöver du tolk så meddela verksamheten det, i god tid, innan ditt besök. På sidan Din vård på Karolinska hittar du allmän information: som service på sjukhuset, dina rättigheter som patient och din journal.

Inför undersökning eller behandling

Innan det beslutas om att ta bort en lymfkörtel tas oftas ett cellprov från körteln. Avsikten med operationen är att göra en undersökning av lymfkörteln som skickas föranalys på cellnivå.

Är du fullt frisk behöver du inte träffa avdelningspersonal elelr narkospersonal inför operationen. I vårt brev får du information om hur du ska göra med fasta inför operationen.

På morgonen, innan du kommer till sjukhuset, ska du duscha och tvätta håret.

Under undersökning eller behandling

När du kommer till avdelningen får du prata med en sjuksköterska som informerar dig om vad som kommer att hända. Du får också träffe den läkare som ska operera dig.

Operationen görs antingen i lokalbedövning eller i narkos. Om operationen genomförs i lokalbedövning läggs bedövning kring lymfkörteln men om lymfkörteln sitter något djupare genomförs operationen i narkos varefter lymfkörteln plockas ut.

Lymfkörteln skickas till laboratorium för slutgiltig cellanalys.

Efter undersökning eller behandling

När du kommer hem

Smärta

Har du ont i operationsområdet får du ta smärtstillande medicin, till exempel Alvedon eller Panodil.

Har du genomgått operationen i narkos kan narkosmedlet ge "träningsvärk". Detta går dock över inom något dygn.

Fysisk aktivitet

Risk för efterblödning i sårområdet minskar du genom att undvika kraftig fysisk aktivitet första veckan efter operationen.

Mat och dryck

Du kan äta och dricka som vanligt efter operationen.

Komplikationer

Ibland kan det bli infektion i operationsområdet, men det är väldigt ovanligt.

Om feber, ökad svullnad vid såret och/eller ökad smärta ska du kontakta Öron-, näs- och halskliniken.

Sjukskrivning

Oftast blir du sjukskriven i 1 vecka.

Återbesök

Cirka 1 vecka efter operationen får du komma på ett läkarbesök vid Hematologmottagningen eller Öron-, näs- och halsmottagningen. Oftas är den mikroskopiska undersökningen av den lymfkörtel som togs bort då klar.