Conchotomi - Operation av näsmusslor

Näsmusslorna är slemhinneklädda benutskott som fäster i näsans sidovägg. Man har tre näsmusslor på vardera sidan. Vid conchotomi reducerar man i regel den nedre näsmusslan i storlek. Operationen kan göras på olika sätt, till exempel med sax och skärande instrument eller värmebehandling med apparat.

Operationen utförs vid nästäppa orsakad av förstorade näsmusslor. Syftet med operationen är att reducera de förstorade näsmusslorna i storlek och minska nätäppan.

Praktisk information

Om nedanstående instruktioner inte stämmer med anvisningar du kan ha fått, gäller det du har fått direkt från din vårdgivare. Behöver du tolk så meddela verksamheten det, i god tid, innan ditt besök. På sidan Din vård på Karolinska hittar du allmän information: som service på sjukhuset, dina rättigheter som patient och din journal.

Inför undersökning eller behandling

Tiden före operationen, cirka 7 dagar, får du inte äta smärtstillande läkemedel som innehåller acetylsalicylsyra, exempelvis Magnecyl och Bamyl. Orsaken är att medicinen kan påverka blödningsbenägenheten. Om smärtstillande medel behövs under denna tid går det bra att istället använda Alvedon eller Panodil.

Om du äter andra läkemedel eller naturläkemedel som kan ha blodförtunnande effekt diskutera detta med din läkare.

Under undersökning eller behandling

Operationen sker i vaket tillstånd med lokalbedövning eller i narkos, beroende på vilken operationsmetod man använder. Ingreppet tar cirka 30 minuter och avslutas med att man sätter in så kallad tamponad i näsan för att förhindra eventuell blödning.

Efter undersökning eller behandling

Normalt kommer man hem några timmar efter operationen.

Tamponaderna

Tamponaderna i näsan avlägsnar du själv 1 - 3 dagar efter operationen.

Lyft och ansträngande arbete

Det finns risk för blödning dagarna efter operationen och man ska däför undvika kraftiga lyft eller ansträngande arbete 1 vecka, man ska kunna lyfta en matkasse (5 kg).

Nässköljningar

Skölj gärna näsan med koksaltlösning åtminstone 3 gånger per dag, se separat instruktionsbroschyr. Därefter kan du med fördel använda näskoksaltspray som finns att köpa receptfritt på apoteket.

Sjukskrivning

Ingen längre sjukskrivning behövs, oftast bara 3 dagar.

Smärta

Det kan spänna i näsan efter operationen men det brukar inte göra ont och man behöver sällan ta smärtstillande. Använd i första hand värktabletter som innehåller paracetamol, så som Alvedon eller Panodil och vid behov kombinera med Ipren eller Diklofenak. Om du har fått recept på smärtstillande läkemedel använder du dessa.

Komplikationer

Som alla andra operationer innebär även conchotomi en viss risk för komplikationer. De vanligaste komplikationerna är blödning eller infektion. Vid näsblödning som inte självupphör ska man åka in till sjukhuset.