Benförankrad hörapparat

Hur hörseln fungerar

Ljudsignaler sprids normalt via luften till trumhinnan och hörselbenen som börjar röra sig. Hörselbenen är kopplade till innerörat, snäckan, som innehåller vätska och hörselceller, hårceller. När hörselbenen svänger så uppstår en vågrörelse inne i snäckan. Hårcellerna stimuleras och skickar elektriska impulser till hörselnerven. är impulserna når hörselcentret i hjärnan uppfattar vi dessa som ljud.

Hur benförankrad hörapparat fungerar

En benförankrad hörapparat stimulerar snäckan direkt genom att alstra vibrationer i skallbenet. En benförankrad hörapparat sätts fast mot skallbenet. Den fångar upp ljudvågor från luften och gör om dem till vibrationer. Vibrationerna sprids i skallbenet och når snäckan, även om trumhinnan eller hörselbenen inte fungerar. Vibrationerna stimulerar snäckan på båda sidorna. Det räcker att man har en fungerande snäcka på ett öra för att den benförankrade hörapparaten ska fungera.

Olika metoder

Hörapparaten brukar sättas fast i skallbenet bakom örat.

Den vanligaste metoden är att operera in en metallskruv i skallbenet. Skruven är gjord av titan och har ett hörapparatfäste (distans) som stiker ut genom huden. Hörapparaten kan man sedan själv sätta fast och ta av från distansen.

Man kan även använda magnetplattor som sätts fast i skallbenet under huden. Man har då ingenting som sticker ut genom huden. Hörapparaten har en "fot" som är magnetisk och sätts på plats mot huden över magnetplattan.

Ibland sätter man fast en vibrerande hörapparat i skallbenet under huden. Man har ingenting som sticker ut genom huden. En transmitor (mikrofon med sändare) fästs med hjälp av magnet mot huden över hörapparaten. Transmittorn skickar signaler genom huden till hörapparaten, där de omvandlas till vibrationer, som sprids i skallbenet och vidare till snäckan.

När en behförankrad hörapparat behövs

En beförankrad hörapparat kan behövas när man har en hörselskada och behöver använda en hörapparat, men inte kan ha den på vanligt sätt med en propp i hörselgången. Exempel på detta är om man inte har någon hörselgång på grund av en medfödd misbildning eller om man har kroniska öroninfektioner.

Benförankrad hörapparat fungerar bäst när hörselskadan beror på skador i trumhinnan och/eller i hörselbenen, medan snäckan fungerar bra och kan ta upp vibrationer från skallbenet.

Benförankrad hörapparat kan också prövas vid ensidig dövhet. Då sätter man apparaten bakom det döva örat. Vibrationerna från hörapparaten når det fungerande örat, vilket gör att man uppfattar ljud även om de kommer från den döva sidan.

När det inte hjälper med benförankrad hörapparat

Benförankrad hörapparat kan inte förstärka lika mycket som en vanlig hörapparat kan. Om man har väldigt dålig funktion i innerörat så kan beförankrad hörapparat vara för svag.

Eventuella nackdelar med benförankrad hörapparat

Det kan vara kosmetiskt problem att ha en skruv som sticker ut genom huden. Om man har en sådan skruv så måste man också göra rent huden runt den varje dag och det finns en viss risk för att hudinfektioner uppstår. Om man har en benförankrad hörapparat med magnet försvåras möjligheten att genomgå magnetröntgenundersökningar av huvudet.

Praktisk information

Om nedanstående instruktioner inte stämmer med anvisningar du kan ha fått, gäller det du har fått direkt från din vårdgivare. Behöver du tolk så meddela verksamheten det, i god tid, innan ditt besök. På sidan Din vård på Karolinska hittar du allmän information: som service på sjukhuset, dina rättigheter som patient och din journal.

Inför undersökning eller behandling

Hur det går till att få en benförankrad hörapparat

Du bestämmer tillsammans med din läkare om du vill testa benförankrad hörapparat. Du får träffa en audionom på Hörselkliniken och låna en benförankrad hörapparat som sitter fast mot skallen med ett pannband som enkelt kan tas av och på själv. Prövotiden är ungefär 3 - 4 veckor. Om benförankrad hörapparat verkar vara en bra lösning för dig så tar en läkare beslut om operation.

Under undersökning eller behandling

Operationen görs på Öron-, näs- och halskliniken i Huddinge eller Solna. Operationsmetoderna skiljer sig åt beroende på vilken typ av benförankrad hörapparat du ska ha.

Vid operationen behöver man raka bort en del hår i operationsområdet. Efter operationen låter man håret växa och man kan ha sin vanliga frisyr.

Opeation med distans (hudgenomföring)

Operation för skruv med en distans som sticker igenom huden brukar oftast göras i lokalbedövning. Kirurgen gör ett snitt i huden ner till skallbenet och borrar ett litet hål. Skruven med hörapparatfästet skruvas fast i hålet och snittet i huden sys igen. Man gör ett litet extra hål i huden där distansen får sticka ut. Operationen tar ungefär 15 - 30 minuter.

Operation med magnetfäste typ 1 (under huden)

Vid operationen för benförankrad hörapparat med magnetfäste görs ett litet större snitt i huden. Man borrar fast en skruv i benet och monterar magneten på skruven. Hudsnittet sys igen. Skruven och magneten sitter dold under huden. Denna operation görs oftast i narkos men kan även genomföras i lokalbedövnng. Operationen tar ungefär 1 timme.

Operation med magnetfäste typ 2 (under huden)

I vissa fall sätter man en lite större hörapparat i skallbenet och inte enbart en skruv. Sådan operation är lite större och tar något längre tid. Dessa operationer brukar göras i narkos. Kirurgen gör ett snitt i huden bakom örat och borrar en hålighet i skallbenet. Hörapparaten placerasi håligheten och sätts fast i skallbenet med skruvar eller specialtråd. Huden sys igen. Operationen tar ungefär 1 - 2 timmar.

Hemgång

Vid operation i lokalbedövning kan man gå hem nästan direkt efter operationen, medan man får stanna kvar för observation lite längre om man fått narkos och blivit sövd.

Efter undersökning eller behandling

Vad händer efter operationen

Första återbesöket är efter 1 ecka på Öron-, näs- och halsmottagningen. När operationssåret har läkt och skruven i skallbenet är stabil (cirka 4 - 6 veckor) senare får du träffa en audionom, som hjäper dig att prova ut och sköta din benförankrade hörapparat. Det behövs flera besök för inprogrammering och träning med hörapparaten.

Vart du vänder dig om det uppstår problem

Om du har problem med själva hörapparaten ska du kontakta din audionom. Om du har problem med huden runt distansen ska du kontakta Öron-, näs- och halskliniken.