Aurikuloplastik - Operation av utstående öron

Operation utförs om patienten själv är välmotiverad för operationen samt om öronens form lämpar sig för operation. Operationen kan utföras från cirka 7 års ålder och uppåt.

Praktisk information

Om nedanstående instruktioner inte stämmer med anvisningar du kan ha fått, gäller det du har fått direkt från din vårdgivare. Behöver du tolk så meddela verksamheten det, i god tid, innan ditt besök. På sidan Din vård på Karolinska hittar du allmän information: som service på sjukhuset, dina rättigheter som patient och din journal.

Inför undersökning eller behandling

Viktigt att tänka på före operationen

Smärtstillande läkemedel

Tiden före operationen, cirka 7 dagar, inte äta smärtsillande medel som innehåller acetylsalicylsyra, exempelvis Magnecyl, Bamyl. Orsaken är att medicinen kan påverka blödningsbenägenheten. Om smärtstillande medel behövs under denna tid går det bra att istället använda Alvedon eller Panodil.

Mat och dryck

Från midnatt fram till 4 timmar innan du kommer till sjukhuset får du dricka flytande, exemelvis mjölk, fil (utan flingor eller müsli), soppor eller buljong utan fasta beståndsdelar. Därefter ingen mat eller dryck innan operationen.

Duscha och tvätta håret

På morgonen, innan du kommer till sjukhuset, ska du duscha och tvätta håret.

Under undersökning eller behandling

Du blir omhändertagen på dagkirurgiska avdelningen av en sjuksköterska, som förbereder dig inför operationen

Operationen utförs som regel i narkos eller lokalbedövning. Hos barn som opereras i lokalbedövning appliceras en lokalbedövande salva 1 - 1,5 timme innan operationen, vilket minskar obehaget för sprutor och lokalbedövning.

Operationen utförs sedan genom att läkaren skär igenom huden bakom örat och därefter delar öronbrosket samt genom slipning och snitt i detta får det att vika sig kabåt. Därefter sys örat ihop och ärret blir bara på örats baksida. Bandage anläggs avslutningsvis. Ingreppet tar cirka 60 - 90 minuter.

Vissa mediciner, som du får i samband med operationen, påverkar reaktionsförmågan.

Räkna med att kunna gå hem några timmar efter operationen. Innan du går hem serveras kaffe eller te och smörgås.

Efter undersökning eller behandling

När du är hemma

Förband

För att skydda öronen och hålla dessa på plats under läkningen sätter man på ett förband runt huvudet. Det är viktigt att detta sitter väl under hela veckan fram till återbesöket. Skulle förbandet vara på väg att ramla av ska du återkomma till Öron-, näs- och halskliniken för att få detta omlagt.

Smärta

Man har oftast ganska ont i öronen i cirka 1 - 2 dygn efter operationen. Under denna tid krävs smärtstillande medicin, vanligen är receptfria läkemedel till exempel Alvedon och Ipren i kombination. Läkaren som opererat dig informerar om detta innan hemgång.

Återbesök

1 vecka efter operationen får du komma tillbaka till Öron-, näs- och halsmottagningen och träffa läkaren som opererade dig. Förbandet tas då av och en del av stygnen tas bort. Läkaren kommer att kontrollera att läkningen går bra och att öronens form ser ut att bli den avsedda. Öronen är dock fortfarande ofta ganska svullna och missfärgade vilket går över av sig självt.

Komplikationer

Komplikationer är ovanliga men enstaka gånger kan det uppträda en infektion som kan kräva åtgärder. Om tecken på infektion, feber och värk skulle uppstå ska du kontakta Öron-, näs- och halskliniken.