Abrasio -Operation av körteln bakom näsan

Körteln bakom näsan ären del av infektionsförsvaret. Alla barn har en körtel (adenoid) bakom näsan. Den är belägen i området bakom näsan och ovanför mjuka gommen. Vanligtvis tillbakabildas körteln successivt under skolåldern.

Körtelns storlek varierar och om den är ovanligt stor kan den leda till försvårad näsandning. Barnet andas då med öppen mun, snarkar och snörvlar. I vissa fallkan infektioner i körteln ge en svullnad av örontrumpeten och orsaka vätskeansamling bakom trumhinnan (öronkatarr). Körteln opereras därför bort hos barn som har en uttalad nästäppa eller långdragen öronkatarr med hörselnedsättning.

Det har ej kunna tpåvisas någon nackdel med att operera bort den förstorade körteln och inte heller funnit någon ökad frekvens av luftvägsinfektioner hos de barn som fått sin körtel bortopererad.

Praktisk information

Om nedanstående instruktioner inte stämmer med anvisningar du kan ha fått, gäller det du har fått direkt från din vårdgivare. Behöver du tolk så meddela verksamheten det, i god tid, innan ditt besök. På sidan Din vård på Karolinska hittar du allmän information: som service på sjukhuset, dina rättigheter som patient och din journal.

Inför undersökning eller behandling

Är barnet full frisk behöver ni inte träffa inskrivningssjuksköterskan eller narkospersonal inför operationen. I kallelsebrevet får ni information om fasta inför ingreppet.

Om hälsotillståndet ändras under väntetiden till operation vill vi att ni kontaktar Väntelistan via Öron-, näs- och halsklinikens Telefon- och bokningscentrum. Om ert barn blir sjukt dagen innan eller samma dag ringer ni direkt till avdelningen.

Mat och dryck innan operationen

  • Från midnatt före operationen får ert barn varken äta eller dricka.
  • Fram till 6 timmar före operationen får ni amma ert barn eller ge barnet välling.
  • Fram till 2 timmar före planerad operation får barn som har svårt att hålla ovanstående fastetider dricka ett glas klar dryck (1,5 - 2 deciliter), till exempel vatten, klar juice eller saft.

Om barnet på grund av missförstånd har druckit eller ätit kommer operationen att skjutas upp.

Duscha och tvätta håret

På morgonen, innan ni kommer till sjukhuset, ska barnet duscha och tvätta håret.

Under undersökning eller behandling

När ni kommer till avdelningen får ni prata med en sjuksköterska som informerar er om vad som kommer att hända. Ni får också träffa den läkare som ska operera.

Förälder eller barnets närmaste får följa med in i operationssalen tills barnet är somnat.

Körteln bakom näsan skrapas ut via munnen.

Det är inte ovanligt att barnet kräks några gånger. Ofta kan det vara lite gammalt blod i kräkningen som då är mörkbrun. Det är blod som barnet svalt ner efter operationen.

Efter undersökning eller behandling

När ni kommer hem

Kost

Barnet kan äta vilken mat det vill, men de första dagarna känns det bäst att äta mjuk lättuggad mat som till exempel soppa, filmjölk, potatismos, ägg, omelett, mjuka smörgåsar och liknande. Het och kryddstark mat brukar de flesta vänta med några veckor.

Om barnet har mycket besvär med sväljningen är det viktigt att det får i sig vätska. Om urinen är koncentrerad och mörk har det fått i sig för lite vätska.

Smärta

De första dagarna är det viktigt att barnet får smärtsillande mediciner regelbundet. Om ni väntar för länge med smärtstillande kan den ha sämre effekt. Ge gärna medicinerna 30 - 60 minuter innan måltid.

Blödning

Under första veckan efter operationen kan det någon gång hända att det blöder från operationssåren. Om det blöder och barnet får ljusrött blod i munnen eller ur näsan ska ni kontakta Öron-, näs- och halskliniken.

Håll barnet lugnt och stilla samt låt barnet dricka isvatten eller äta glass för att kyla ner svalget.

I de absolut flesta fall är det en liten blödning som stannar snabbt av sig själv. Ibland kan det krävas medicinsk behandling eller i sällsynta fall en operation för att stilla blödningen.

Tveka inte att höra av er om ni är osäkra.

Träning och fysisk aktivitet

För att undvika blödningar är det viktigt att barnet inte anstränger sig fysiskt. Därför bör barnet vara hemma några dagar innan det börjar på förskola eller skola igen. Barnet ska heller inte vara med i planerad gymnastik eller träning 1 vecka efter operationen.

Andra vanliga frågor

  • Det är normalt att ha lite feber 1 - 2 dygn efter operationen. Vanliga febernesättande mediciner brukar hjälpa, till exempel Alvedon och andra preparat med paracetamol.
  • Det går bra att borsta tänderna som vanligt efter operationen och det behövs inte någon speciell munhygien.
  • Att ta bort körteln bakom näsan innebär inte någon ökad risk för infektioner i halsen eller i lungorna.
  • Några återbesök behövs vanligen inte.