Målsökande behandling

Vad är målsökande behandling?

Målsökande behandling är en grupp läkemedel som ökar. Syftet är att hämma cancercellers fortsatta tillväxt. Målen för dessa läkemedel är speciella äggviteämnen (proteiner) på cancercellernas yta eller på celler i tumörens omgivning och som är avgörande för tumörens tillväxt. När läkemedlen når sitt mål blockeras tumörens tillväxt. Forskningen är intensiv, antalet målsökande läkemedel ökar men finns idag inte för alla cancersjukdomar.

Hur ges målsökande behandling?

Det varierar för de olika läkemedlen och för olika cancersjukdomar:

- Som dropp direkt i blodet med en eller flera veckors intervall
- Som tabletter – man tar en tablett varje dag kontinuerligt eller tabletter under en period följt av en paus innan man börjar igen

Målsökande behandling kan ges ensamt eller tillsammans med cytostatika, hormonell behandling och strålbehandling.

Varför ges målsökande behandling?

Målsökande behandling ges för att:

- öka chansen till bot genom att minska risken för återfall
- bromsa sjukdomsförloppet och minska symtom om bot inte är möjlig

Vilka är biverkningarna av behandlingen?

Biverkningarna av målsökande behandling beror på vilket läkemedel som ges och hur känslig du är för läkemedlet. Biverkningarna beror på att läkemedlen också påverkar andra celler än cancerceller. De är oftast övergående och kan lindras av andra läkemedel eller av omvårdnad.
Din läkare eller sjuksköterska talar om för dig om vad som är vanligt med just din behandling. Det kan gälla:

- Hudbiverkningar
- Diarré
- Förhöjt blodtryck
- Försämrad sårläkning
- Trötthet

Målsökande behandling kan påverka din förmåga att få barn, din fertilitet. Fråga vad som gäller för dig.

Målsökande läkemedel används i vissa fall idag vid bröstcancer, cancer i tjocktarm eller ändtarm, njurcancer, vissa typer av lungcancer (länkar till resp sjukdom). Målsökande läkemedel har kunnat utvecklas tack vare den ökade molekylärbiologiska kunskapen om cancercellers uppbyggnad och liv.

Om du får målsökande behandling tillsammans med cytostatika se också avsnittet som handlar om cytostatika.

 

Praktisk information

Om nedanstående instruktioner inte stämmer med anvisningar du kan ha fått, gäller det du har fått direkt från din vårdgivare. Behöver du tolk så meddela verksamheten det, i god tid, innan ditt besök. På sidan Din vård på Karolinska hittar du allmän information: som service på sjukhuset, dina rättigheter som patient och din journal.

Inför undersökning eller behandling

  

Under undersökning eller behandling

   

Efter undersökning eller behandling

Vilka är biverkningarna av behandlingen?

Biverkningarna av målsökande behandling beror på vilket läkemedel som ges och hur känslig du är för läkemedlet. Biverkningarna beror på att läkemedlen också påverkar andra celler än cancerceller. De är oftast övergående och kan lindras av andra läkemedel eller av omvårdnad.
Din läkare eller sjuksköterska talar om för dig om vad som är vanligt med just din behandling. Det kan gälla:

- Hudbiverkningar
- Diarré
- Förhöjt blodtryck
- Försämrad sårläkning
- Trötthet

Målsökande behandling kan påverka din förmåga att få barn, din fertilitet. Fråga vad som gäller för dig.

Målsökande läkemedel används i vissa fall idag vid bröstcancer, cancer i tjocktarm eller ändtarm, njurcancer, vissa typer av lungcancer (länkar till resp sjukdom). Målsökande läkemedel har kunnat utvecklas tack vare den ökade molekylärbiologiska kunskapen om cancercellers uppbyggnad och liv.

Om du får målsökande behandling tillsammans med cytostatika se också avsnittet som handlar om cytostatika.