Hormonbehandling

Vad är hormonbehandling vid cancer?

Hormoner är livsnödvändiga och styr mycket av det som händer i kroppen. Men kvinnliga och manliga könshormoner kan också stimulera en sjuklig celldelning och tillväxt av cancerceller vid bröst- respektive prostatacancer. Hormonbehandling vid cancer – antihormoner - är läkemedel som dödar cancerceller genom att förhindra denna celltillväxt.

När ges hormonbehandling vid cancer?

Vid bröstcancer används hormonbehandling då man genom analyser vet att cancercellerna är känsliga för något eller båda av de kvinnliga könshormonerna östrogen och gulkroppshormon (progesteron). Man mäter då speciella äggviteämnen på cancercellernas yta (kallas receptorer), det är dom som är målet för den sjukliga hormonella stimuleringen.

Hormonbehandling är anti-hormoner som siktar på samma äggviteämnen, men med motsatt effekt. Behandlingen kallas därför också målsökande behandling (länk till Målsökande behandling). En typ av läkemedel (antiöstrogen, läkemedlet tamoxifen) fastnar på och blockerar dessa äggviteämnen så tillväxten stryps och cancercellen dör. En annan typ av läkemedel (aromatashämmare) sänker mängden östrogen i blodet och förhindrar tillväxtstimuleringen indirekt så att cancercellen svälts ut.

Prostatacancerceller stimuleras av det manliga könshormonet testosteron. Att minska mängden testosteron i blodet är därför en behandling mot prostatacancer. Det finns olika typer av läkemedel med den effekten och andra läkemedel som direkt blockerar cancercellernas känslighet för testosteron. Ett annat sätt är att operera bort testiklarna som producerar testosteronet.

Hur ges hormonbehandling vid cancer?

Det varierar för olika läkemedel.

En del läkemedel är tabletter – oftast en tablett varje dag. Andra läkemedel ges som sprutor (injektioner) med olika tidsintervall – oftast en spruta varje eller var tredje månad.

Hormonbehandling kan ges ensamt eller tillsammans med andra typer av målsökande läkemedel och med strålbehandling.

Varför ges hormonbehandling vid cancer?

Hormonbehandling ges för att:

- öka chansen till bot genom att minska risken för återfall
- bromsa sjukdomsförloppet och minska symtom om bot inte är möjlig

Vilka är biverkningarna av hormonbehandling?

Biverkningarna beror på vilket hormonsystem det handlar om. Både vid behandling mot bröstcancer och prostatacancer påverkas könshormonerna och för både kvinnor och män är det vanligt med svettningar och värmevallningar. Lägre nivåer i blodet av både östrogen och testosteron kan också öka risken för benskörhet (osteoporos). Sexuella problem med minskad lust är vanligare för män som ofta också får erektionsproblem.

Under pågående hormonbehandling av kvinnor före klimakteriet och av män påverkas förmågan att alstra barn (fertiliteten). Antiöstrogen (tamoxifen) är dock inget preventivmedel även om menstruationerna upphör och läkemedlet är fosterskadande.Diskutera detta med din läkare.

 

Praktisk information

Om nedanstående instruktioner inte stämmer med anvisningar du kan ha fått, gäller det du har fått direkt från din vårdgivare. Behöver du tolk så meddela verksamheten det, i god tid, innan ditt besök. På sidan Din vård på Karolinska hittar du allmän information: som service på sjukhuset, dina rättigheter som patient och din journal.

Inför undersökning eller behandling

       

Under undersökning eller behandling

   

Efter undersökning eller behandling