Cytostatika/cellgifter

Praktisk information

Om nedanstående instruktioner inte stämmer med anvisningar du kan ha fått, gäller det du har fått direkt från din vårdgivare. Behöver du tolk så meddela verksamheten det, i god tid, innan ditt besök. På sidan Din vård på Karolinska hittar du allmän information: som service på sjukhuset, dina rättigheter som patient och din journal.

Inför undersökning eller behandling

Att vara förberedd och förstå vad cytostatikabehandling är och innebär kan hjälpa att minska den stress och oro som kan finnas inför behandlingsstart.
Det är viktigt att du frågar din doktor eller sjuksköterska det du inte förstår.

 

Under undersökning eller behandling

Hur ofta får man sin behandling?

Det vanliga är att man får det under flera månader, ibland upp till ett år.

Det kan ges på flera sätt:
-som en tablett
-genom en tunn plastkanyl som sätts in i ett blodkärl
-genom en dosa placerat i ett större kärl

Hur mår man när man får behandling?

När behandlingen pågår ska du inte känna något alls. Vissa cytostaticum retar kärlväggen och det kan innebära att du känner att det spänner i kärlet. Gör det ont ska du säga till din sjuksköterska.

Varför ger man cytostatika?

Det finns flera anledningar till det.
Det kan vara:
-för att bota
-för att minska tumörbörda så att det är lättare att genomföra en operation.
-för att minska risken för ett återfall i sjukdomen.
-för att hålla sjukdomen i schack samt minska symtom.

 

Efter undersökning eller behandling

Vilka är biverkningarna av behandlingen?

Beroende på vilken typ av cytostatika du får men även vem just du är påverkar biverkningarna. Många av biverkningarna är övergående och kan lindras av andra läkemedel.

  • illamående och kräkning - de flesta mår inte illa och kräks men kan ändå känna ett svagt illamående och att matlusten avtar under behandlingsdagen.
  • diarée eller förstoppning
  • trötthet
  • muntorrhet och känslig slemhinna
  • ökad infektionsrisk
  • ökad risk för att få blåmärken
  • håravfall
  • muskelvärk
  • ökad känslighet för solljus
  • torra ögon

Cytostatika kan påverka din fertilitet och förmåga att få barn. Tala med din doktor om vad som gäller för just dig.