Käkledsoperation Solna

Vid käkledsoperationer kan käkkirurgen rekonstruera käkleden eller vid behov avlägsna käkledens disk, så kallad diskektomi. Här presenteras hur behandlingen utförs på Käkkirurgiska mottagningen Solna.

Den vanligaste orsaken till öppen käkledsoperation är att ledens disk kommit ur läge och skadats så mycket att leden inte längre fungerar optimalt. Smärta och upphakningar är de vanligaste symptomen och i dessa fall syftar operationen, så kallad diskektomi, till att avlägsna disken så fullständigt som möjligt. Käkleden kan också behöva rekonstrueras vilket kan vara en annan anledning till operation.

Praktisk information

Om nedanstående instruktioner inte stämmer med anvisningar du kan ha fått, gäller det du har fått direkt från din vårdgivare. Behöver du tolk så meddela verksamheten det, i god tid, innan ditt besök. På sidan Din vård på Karolinska hittar du allmän information: som service på sjukhuset, dina rättigheter som patient och din journal.

Inför undersökning eller behandling

Här förbereds du inför operationen, bland annat bör eventuellt hår över tinningen rakas bort. Du ska inte själv raka håret innan operationen och, om du är man, undvik även rakning av ansiktet dagen innan operation. Det är viktigt att du följer de anvisningar om fasta som finns i kallelsen till operationen och att du tar med dig dina eventuella mediciner

Under undersökning eller behandling

Du sövs och käkkirurgen gör en öppning genom huden framför örat in till käkleden. Vid till exempel diskektomi, öppnas leden och käkledsdisken tas ut. Ledhålan spolas ren och såret sys igen.

Efter undersökning eller behandling

När du vaknar efter operationen får du hjälp med smärtlindring. I samband med att du går hem, får du instruktioner om hur du skall sköta din träning av den opererade leden. Träning av ledfunktionen är helt avgörande för att operationsresultatet ska bli bra. Du bör därför noggrant följa det av käkkirurgen rekommenderade träningsprogrammet. Ett ytterligare förband är placerat över såret och bör sitta ett par dagar efter operationen varefter du kan avlägsna detta själv. Undvik att blöta sårområdet under den första veckan. Den första tiden efter operationen får du medicin som lindrar smärta och dämpar inflammation i operationsområdet. Svullnad och blånad framför örat och stelhetskänsla på den opererade sidan är i början helt normal, liksom skrapljud från leden. Det är också vanligt att man får svaghet i ansiktsnerven en tid efter operationen. Denna blir dock mycket sällan permanent. Vidare är det vanligt att man får en bedövningskänsla i tinningregionen efteråt som i sällsynta fall kan bli permanent.

I vissa fall kan sjukskrivning 1 - 2 veckor behövas. Stygnen tas bort efter cirka 1 vecka och vi kontrollerar då samtidigt hur såret har läkt. Efterkontroller sker enligt ett individuellt kontrollprogram. Det är ovanligt med allvarliga komplikationer efter öppen käkledskirurgi.

Om du av någon anledning blir dålig och komplikationer tillstöter som till exempel uttalad svullnad som tilltar eller får feber kan du ringa till mottagningen på telefonnummer 08-517 726 33 om du har opererats på Solna. Efter kontorstid kan du söka jourhavande käkkirurg. Ring då telefonnummer 08-517 700 00 och begär att telefonisten söker jourhavande käkkirurg så ringer denne upp dig.

Träningsprogram efter käkledsoperation

Träningen utförs minst 6 gånger per dag under minst 4 veckors tid eller efter ordination.

Om du får smärta som håller i sig i anslutning till träningen, minska då antalet repetitioner och tillfällen du tränar per dag. Träna inte direkt på morgonen.

Kyla över operationsområdet är bra under eller efter träning vecka 1 och vid behov även under vecka 2. Kylan bedövar litet och minskar svullnaden.
Recept: Ta cirka 2 dl riskorn och lägg dessa i en fryspåse som stoppas in i frysen. Alternativt kan du använda krossade isbitar.

Före varje pass görs små lätta gapnings- och munslutningsrörelser. Rör även underkäken mjukt framåt och åt sidorna.

Ibland kan en befintlig bettskena underlätta träningen.

Öva framför spegeln så att gapning och framåtförning sker så rakt som möjligt. Avsluta gärna passet med den lätta "joggningsrörelsen" med underkäken i någon minut.

Vecka 1 / Träna inte ut i ytterlägen

1.Gapa rakt 6 gånger. Sätt först tungspetsen i gommen så att underkäken stabiliseras. Vila.
2.För underkäken åt vardera sidan 6 gånger. Var extra noga med sidoförning åt den icke opererade sidan. Vila.
3. För underkäken framåt 6 gånger. Vila.

Vecka 2

Som vecka 1 men tag ut de fyra rörelserna så mycket som möjligt, det vill säga mot ytterläge. Om du har fått en så kallad klämma kan denna med fördel användas i gaprörelsen.

Vecka 3-4

Som vecka 2 men med stretch i slutet av rörelserna. Försök att stanna kvar i ytterläge under cirka 10 sekunder.

Lycka till!