Käkledsartroskopi Solna

Vid käkledsartroskopi går käkkirurgen in i käkleden med ett mycket smalt rörformigt instrument försett med ett artroskop. Med hjälp av detta kan käkkirurgen undersöka ledens olika delar och utföra eventuell behandling. Här presenteras hur behandlingen utförs på Käkkirurgiska mottagningen Solna.

Käkledsartroskopi är ett behandlingsalternativ som en person vid smärta och funktionsstörning i en käkled kan bli ordinerad. Orsaken till smärtan kan bero på olika faktorer, till exempel kan käkledsdisken ligga fel. En annan vanlig orsak är inflammation i leden vilken kan bero på till exempel reumatisk- eller degenerativ sjukdom.

Praktisk information

Om nedanstående instruktioner inte stämmer med anvisningar du kan ha fått, gäller det du har fått direkt från din vårdgivare. Behöver du tolk så meddela verksamheten det, i god tid, innan ditt besök. På sidan Din vård på Karolinska hittar du allmän information: som service på sjukhuset, dina rättigheter som patient och din journal.

Inför undersökning eller behandling

Vanligen kommer du till käkkirurgiska mottagning på operationsdagens morgon. Bland annat bör eventuellt hår över tinningen rakas bort. Du ska inte själv raka håret innan operation och, om du är man, undvik även rakning av ansiktet dagen innan operation. Det är viktigt att du följer de anvisningar om fasta som finns i kallelsen till operationen.

Under undersökning eller behandling

Vid operationen, som vanligtvis sker under full narkos, går käkkirurgen in med ett mycket smalt rörformigt instrument i käkleden. Käkkirurgen inspekterar leden noggrant och utför behandling genom bland annat genomspolning av leden. Ingreppet brukar ta ungefär en halvtimme.

Efter undersökning eller behandling

Normalt är leden öm de första dygnen efter operationen och det kan också uppstå svullnad över ledområdet.

Det är mycket viktigt att du kommer igång med din gapträning redan dagen efter operationen. Du får därför ett separat skriftligt program för detta med noggrann instruktion om hur du ska sköta din träning. Träningen är helt avgörande för ett bra slutresultat.

Vi skriver ut smärtstillande medel till dig efter operationen. Ett yttre förband är placerat över såret och bör sitta ett par dagar efter operationen varefter du kan avlägsna detta själv. Undvik att blöta sårområdet under den första veckan.

I vissa fall kan sjukskrivning vara nödvändig.

Efterkontroller sker efter ett individuellt kontrollprogram.

Om du av någon anledning blir dålig till exempel får svullnad som tilltar eller feber kan du ringa till mottagningen dagtid på telefonnummer 08-517 726 33 om du har opererats på Solna. Efter kontorstid kan du söka jourhavande käkkirurg. Ring då växeln på 08-517 700 00 och begär att jourhavande käkkirurg ringer upp dig.

Träningsprogram efter käkledsoperation

Träningen utförs minst 6 gånger per dag under minst 4 veckors tid eller efter ordination.

Om du får smärta som håller i sig i anslutning till träningen, minska då antalet repetitioner och tillfällen du tränar per dag. Träna inte direkt på morgonen.

Kyla över operationsområdet är bra under eller efter träning vecka 1 och vid behov även under vecka 2. Kylan bedövar litet och minskar svullnaden.
Recept: Ta cirka 2 dl riskorn och lägg dessa i en fryspåse som stoppas in i frysen. Alternativt kan du använda krossade isbitar.

Före varje pass görs små lätta gapnings- och munslutningsrörelser. Rör även underkäken mjukt framåt och åt sidorna.

Ibland kan en befintlig bettskena underlätta träningen.

Öva framför spegeln så att gapning och framåtförning sker så rakt som möjligt. Avsluta gärna passet med den lätta "joggningsrörelsen" med underkäken i någon minut.

Vecka 1 / Träna inte ut i ytterlägen

1.Gapa rakt 6 gånger. Sätt först tungspetsen i gommen så att underkäken stabiliseras. Vila.
2.För underkäken åt vardera sidan 6 gånger. Var extra noga med sidoförning åt den icke opererade sidan. Vila.
3. För underkäken framåt 6 gånger. Vila.

Vecka 2

Som vecka 1 men tag ut de fyra rörelserna så mycket som möjligt, det vill säga mot ytterläge. Om du har fått en så kallad klämma kan denna med fördel användas i gaprörelsen.

Vecka 3-4

Som vecka 2 men med stretch i slutet av rörelserna. Försök att stanna kvar i ytterläge under cirka 10 sekunder.

Lycka till!