Kommunikationsträning Vuxna Rosenlund

För personer med grav hörselnedsättning där hörapparater och avläsning inte är tillräckligt för att klara samtal på tu man hand finns möjlighet att lära sig alternativ kommunikation.

Tecken Som Stöd (TSS)

Tecken som stöd, TSS, är inget språk utan svenska med teckenstöd. Det är ett kommunikationssätt, som kännetecknas av att man talar svenska och samtidigt tecknar som stöd för avläsningen. I TSS behöver inte varje svenskt ord återges med ett särskilt tecken. Oftast tecknas enbart de betydelsebärande orden i en mening. Tecken Som Stöd använder heller inte teckenspråkets grammatik.

Många vuxendöva eller personer med grav hörselnedsättning lär sig Tecken Som Stöd och nya möjligheter till kommunikation öppnar sig. Kommunikationsrehabiliteringen är omfattande och sker i samarbete med Wiks Folkhögskola. Även anhörig person är välkommen att delta i kommunikationsrehabiliteringen.

Svenskt teckenspråk

Svenskt teckenspråk (tsp) är ett eget språk med egen grammatik och uppbyggnad. Det är helt skilt från det svenska språket och det går inte att använda de båda språken samtidigt. Det svenska teckenspråket är ett visuellt och gestuellt språk. Det innebär att det uppfattas med synen och produceras med händerna, men också med axel-, mun- och ögonrörelser.

Praktisk information

Om nedanstående instruktioner inte stämmer med anvisningar du kan ha fått, gäller det du har fått direkt från din vårdgivare. Behöver du tolk så meddela verksamheten det, i god tid, innan ditt besök. På sidan Din vård på Karolinska hittar du allmän information: som service på sjukhuset, dina rättigheter som patient och din journal.

Inför undersökning eller behandling

Ta kontakt med din hörselpedagog om du har frågor om TSS eller teckenspråk.

Under undersökning eller behandling

Lunch kan intas i vårt enkla lunchrum alternativt på någon lunchrestaurang i närheten.

Efter undersökning eller behandling

En uppföljningsträff brukar ibland ingå.