Hörselrehabilitering i grupp Vuxna Rosenlund

Att leva med hörselnedsättning orsakar ofta ett kommunikationshinder i sociala sammanhang. Det kan ge följdsymtom som trötthet, muskelbesvär, stress och utanförskap. Ofta är hörselskadan förenad med tinnitus som i sig kan vara ett problem.

Hörselpedagogen planerar tillsammans med dig behovet av hörselrehabilitering i grupp.

Vi har idag följande grupper:

Aktiv kommunikation

Syftet är att öka medvetenheten om hörselnedsättning, dess konsekvenser samt hur man kan underlätta i olika kommunikationssituationer. Metoden är att du aktivt deltar i samtalet.

Vi ger 5 tillfällen. 1 gång/veckan à 2 timmar. Möjlighet till en sjätte träff kan ges i form av ett teknikcafé.

Pensionärer 4 dagar

En 4-dagars rehabilitering för både patient och närstående/vän. Syftet är att ge fördjupad kunskap om hörsel, kommunikationsstrategier, psykologiska aspekter samt teknik.

CI-återträff

Patienter med CI träffas för att utbyta erfarenheter. Närstående/vän är välkomna att delta.

Ensidig hörselnedsättning

Grupprehabilitering i en vecka där personer i yrkesverksam ålder har möjlighet att ge och få kunskap om hur det är att leva med ensidig hörselnedsättning. Till patienter som är nydiagnostiserade.

TSS-Tecken som stöd

En interaktiv rehabiliteringsinsats för patient med grav hörselnedsättning som tillsammans med närstående/vän lär sig grundtecken.

Övrig grupprehabilitering

Vi har möjlighet utifrån behov, att dela in grupprehabilitering i olika inriktningar såsom patienter med synnedsättning eller särskilda behov.

Praktisk information

Om nedanstående instruktioner inte stämmer med anvisningar du kan ha fått, gäller det du har fått direkt från din vårdgivare. Behöver du tolk så meddela verksamheten det, i god tid, innan ditt besök. På sidan Din vård på Karolinska hittar du allmän information: som service på sjukhuset, dina rättigheter som patient och din journal.

Inför undersökning eller behandling

Tillsammans med dig görs en kartläggning av funktionsförändring, omgivning men också av personens resurser. Därefter upprättas en rehabiliteringsplan som kan innebära medicinska, tekniska, pedagogiska och psykosociala åtgärder. Syftet med denna helhetssyn är att ge en hörselrehabilitering som skapar bästa möjliga livssituation.

Under undersökning eller behandling

Lunch kan intas i vårt enkla lunchrum alternativt på någon lunchrestaurang i närheten.

Efter undersökning eller behandling

En uppföljningsträff brukar ofta ingå.